Aanvraag Verwenzorgactiviteit

Sevagram Verwenzorg ontvangt jaarlijks veel verwenzorgaanvragen. Voor een goede afwikkeling van deze aanvragen hebben we je hulp nodig. Het is namelijk van groot belang dat we de juiste informatie ontvangen, zodat het bestuur je aanvraag goed kan beoordelen. Daarom verzoeken we je uitsluitend het betreffende aanvraagformulier te gebruiken om de gegevens in te vullen. Het formulier is te verkrijgen via de websites sevagram-welzijn.nl en sevagramverwenzorg.nl. Aanvragen die op een andere manier worden ingediend kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Procedure:

  1. Bespreek je initiatief eerst met je teammanager zorg of directeur.
  2. Download het formulierbestand naar je computer door op de link hieronder te klikken en het vervolgens op te slaan.
  3. Ga naar het opgeslagen bestand en dubbelklik erop: het formulier opent in Microsoft WORD.
  4. Vul de vereiste velden in en sla het document op.
  5. Stuur het formulier en eventuele bijlagen via e-mail naar info@sevagramverwenzorg.nl of per interne post naar het secretariaat Sevagram Verwenzorg

De aanvraag dient uiterlijk twee weken vóór de eerstvolgende bestuursvergadering ingediend te zijn bij het secretariaat Sevagram Verwenzorg per interne post. De data van de bestuursvergaderingen vindt je op de websites sevagram-welzijn.nl en sevagramverwenzorg.nl. Dit zijn de tot nu toe bekende data:

Datum vergadering    Uiterste inleverdatum aanvragen
31-01-2022
28-03-2022
20-06-2022
24-10-2022
17-01-2022
14-04-2022
06-06-2022
10-10-2022

 

Uiterlijk één week na de bestuursvergadering Sevagram Verwenzorg worden de inzenders schriftelijk geïnformeerd (via e-mail) of hun aanvraag al dan niet gehonoreerd is; en eventueel onder welke voorwaarden. Indien de aanvraag (deels) beter geschikt is voor fondsenwerving dan  wordt deze vervolgens als zodanig in behandeling genomen. De aanvrager zal geïnformeerd worden hoe deze procedure op hoofdlijnen verloopt.

We nemen uiteraard alleen aanvragen in behandeling die betrekking hebben op Verwenzorg. Wil men bijvoorbeeld facilitaire middelen, inrichtingsartikelen of vastgoed gerelateerde materialen aanschaffen, dan heeft het indienen van een dergelijke aanvraag geen zin. Deze wordt niet in behandeling genomen.

Download hier het formulier.