Kunst en Cultuur Progamma januari - maart 2022

Kunst Cultuur Muziek Verwenzorg PROGRAMMA januari, februari, maart 2022 TERUGBLIK september, oktober, november, december 2021 JAARGANG 11 • NR. 33

Op de cover: De Nachtwacht en Peter Crombach, dorpsdichter Brigitta Santegoeds Projectleider Kunst & Cultuur Marion Schmitz Voorzitter Sevagram Verwenzorg Ingrid Kerckhoffs Coördinator Muziek Angelique Huynen Secretariaat Sevagram (Verwenzorg) Henri Dunantstraat 3 T (045) 560 27 02 www.sevagramverwenzorg.nl © 2021 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van Sevagram. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Colofon Opmaak en druk Limburgse Print Service Oplage: 2250 exemplaren Heeft u vragen over ons aanbod of heeft u suggesties? Dan kunt u een berichtje sturen naar info@sevagramverwenzorg.nl Wij nemen dan uiterlijk één dag na de ontvangst van uw e-mail contact met u op. TeamWelzijn/Verwenzorg Wij wensen u fijne feestdagen!

Geachte lezer, Dit kunst-, cultuur- en muziekprogramma biedt u een terugblik op een aantal bijzondere activiteiten, die de afgelopen maanden plaatsvonden. Tevens ontvangt u de planning van ons kunst-, cultuur- en muziekaanbod voor januari, februari, maart 2022. Het merendeel van de in dit Magazine aangeboden activiteiten kunnen enkel georganiseerd worden door de samenwerking van onze steunstichting Sevagram Verwenzorg met een groot aantal externe enthousiaste fondsen of maatschappelijk betrokken ondernemers. Deze aangeboden kunst- en cultuuractiviteiten zijn een aanvulling op het reguliere activiteitenaanbod van de locaties. Kunst, cultuur en muziek speelden vaak een belangrijke rol in een mensenleven. En deze rol stopt niet op het moment dat iemand in een verpleeghuis of zorgcentrum komt wonen of verblijft in een revalidatiecentrum of hospice. Muziekoptredens, een virtuele wandeling door park of stad of als cliënt de rol van een (lucht)dirigent uitoefenen: het zijn allemaal kunst- en cultuuractiviteiten van hoog niveau. Bij Sevagram kunnen cliënten volop genieten van al deze mooie dingen van het leven, omdat Sevagram zingeving hoog op haar agenda heeft staan. Het is een belangrijk onderdeel van haar mensgerichte zorg. NB. 1 Bij enkele activiteiten staat nog geen datum en/of tijdstip vermeld. Informeert u hiervoor bij uw persoonlijk begeleider, activiteitenbegeleider of coördinator Zorg en Welzijn. Op moment van het ter perse van dit kunst- en cultuurprogramma waren sommige data en tijdstippen nog niet bekend. NB. 2 Dit magazine is zeker ook als naslagwerk bestemd voor medewerkers, in het bijzonder de activiteitenbegeleiders, persoonlijk begeleiders, coördinatoren zorg en welzijn, leidinggevenden en cliëntenraadsleden. Zodat ook zij weten welk mooi kunst- en cultuuraanbod cliënten geboden wordt. Verwenzorg is ooit begonnen met een kistje heerlijke verse kersen voor cliënten in de langdurige zorg. Sindsdien staat de kers symbool voor verwenzorg. Het is de Vitamine V in de zorg! Verwenzorg is speciaal bedoeld om mensen die van zorg en van andere mensen afhankelijk zijn regelmatig te verrassen met extra en bijzondere aandacht. Het zijn activiteiten die Sevagram niet uit haar reguliere financiële middelen kan betalen. Vandaar dat de steunstichting Sevagram Verwenzorg is opgericht en hiervoor nauw samenwerkt met landelijke en regionale fondsen. Maar ook samenwerkt met de vele maatschappelijk betrokken relaties van Sevagram (Verwenzorg), omdat ook zij de cliënten van Sevagram Verwenzorg een warm hart toedragen. Wanneer Sevagram Verwenzorg een activiteit aanbiedt, dan herkent u dat aan het kersensymbool bij het betreffend aanbod in dit Programma. Wanneer één of meerdere fondsen of een maatschappelijk betrokken ondernemer de activiteit financiert staat hun/zijn logo erbij vermeld. Sevagram Verwenzorg Een steunstichting van zorgorganisatie Sevagram 3

Terugblik Kunst, cultuur en muziek Onthulling ‘Wie Sjoen os Limburg is’ | Tobias Een kleurrijk kunstwerk dat 4 oktober jl. werd onthuld bij locatie Tobias. Met diverse materialen en technieken, geïnspireerd door diverse kunstenaars/muzikanten, zoals Damien Hirst, Noj Barker en The Beatles werd er meerdere weken aan dit kleurrijk kunstwerk gewerkt. Met passie, enthousiasme en vooral met veel plezier brachten de cliënten, vrijwilligers en medewerkers verschillende lagen van diverse materialen op het steigerhout aan. Het eindresultaat mag er zijn! Benieuwd? Neem een kijkje in de gang bij de Gasterie. KUNST AAN TAFEL O.L.V. BRIGITTA SANTEGOEDS 4

Op 12 oktober werden onder grote belangstelling twee gezamenlijk gemaakte kunstprojecten onthuld bij Dr. Ackenshuis. Zowel cliënten van afdeling Cartils als cliënten van De Hazelhof hebben met onder andere Diana Curfs, Joan Spronck en stagiair Joyce Schrijvers met veel plezier aan deze kunstwerken gewerkt. Ieder op zijn eigen manier. De cliënten waren zichtbaar trots toen zorgmedewerkers en familie in een polonaise langs de kunstwerken liepen tijdens de onthulling. Na afloop was er natuurlijk ook tijd voor de innerlijke mens en genoten allen van de zelf gemaakte ‘ouderwetse’ prikhapjes. Schilderij ‘Welkom Cartils’ en dromenvangers | Dr. Ackenshuis 5

Tijdens een speciale dienst in de kapel van St. Anna is half oktober een herdenkingsboom onthuld en ingezegend door Thomas van der Horst, geestelijk verzorger. De herdenkingsboom werd onder andere gemaakt door cliënten, Sandra Vaessen en Esther Mullenders. Naast de onthulling en inzegening werden de vier overledenen cliënten van dit jaar herdacht middels het ophangen van een ster in de herdenkingsboom door Sandra en Esther. Dit gebeurde onder grote belangstelling van zowel cliënten, als o.a. Esther Cromheecke, directeur cluster Heerlen en Petra Raeven, zorgmanager St. Anna. Na afloop werd er in de Gasterie nog nagepraat onder het genot van een kopje koffie/thee met een wafel. Een van de cliënten gaf aan dat ze het een mooie gedachten vindt, om zo de overledenen te herdenken en wetende dat ooit haar ster in de herdenkingsboom komt te hangen. Onthulling herdenkingsboom | St. Anna 6

Begin van dit jaar kreeg Langedael van familie een donkere oude piano geschonken. Een revisie is echter nodig voordat de piano weer bespeelbaar is. Dit is echter een kostbare aangelegenheid. Esther Jelsma had het idee om samen met de cliënten en vrijwilligers deze piano te pimpen en om te toveren tot een mooi kunstwerk. Zo gezegd zo gedaan. De afgelopen maanden hebben vele cliënten hard aan het verfraaien van de piano gewerkt, samen met o.a. Marianne Schoenmakers, Dorine Boumans, Esther Jelsma en stagiair Joyce Schrijvers. Het creatieve proces varieerde van het beschilderen van de piano, het vlechten van reepjes stof tot het bespreken van bekende artiesten, het zingen van hun liedjes en het verwerken van afbeeldingen op de piano. Kortom, deze kleurrijke ‘my old piano’ heeft een bijzondere metamorfose ondergaan en is met veel enthousiasme en plezier tot stand gekomen! Onthulling ‘My old piano’ | Langedael Piano voor Valkenheim Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer heeft Sevagram Verwenzorg dankzij een donatie van het Maagdenhuis (fonds) nog een piano op de kop weten te tikken voor Valkenheim. Valkenheim beschikte eerder ook over een piano, maar deze is door de watersnoodramp echter verloren gegaan. Onder leiding van Brigitta Santegoeds zal in het voorjaar van 2022 samen met cliënten hard gewerkt gaan worden om ook voor Valkenheim een “old piano” te realiseren. Wordt vervolgd! 7

Via een oproep van het Oranjefonds met de campagne Burendag hebben Lony Gusting en Bianca Bertram samen met de cliënten van de dagactiviteiten en de buren van Agathahöfke de ruimte in het Agathahöfke te Eys kleurrijk opgepimpt. Niet alleen de muren kregen een andere kleur er werd ook nog een gezamenlijk kunstwerk onder begeleiding van Brigitta Santegoeds gemaakt met als thema Popart. Versteld van hun eigen kunnen werd het schilderij met enthousiasme geschilderd. Het mooie kunstwerk was weer een stimulans voor nieuwe kunstwerken. Agathahöfke heeft de smaak te pakken. Gretig werd er door St. Anna gebruikgemaakt van het aanbod een klassiek muziekuurtje door Ingrid Kerckhoffs. Het was ongelooflijk om te zien wat er nog aan muzikale kennis en muziekgeschiedenis bij de dames aanwezig is. Mooie en ontroerende herinneringen komen automatisch met een lach en een traan weer naar boven. De cliënten gaven aan vroeger op kostschool al veel geleerd te hebben over klassieke muziek en met hun ouders vaak mee naar de schouwburg gingen. Zo is bij velen de liefde voor klassieke muziek ontstaan en die liefde geven zij niet op. Klassiek luisteruurtje in St. Anna Seniorenproject: Agathahöfke Popart bloemen 8

De formatie bestaat uit drie Limburgse zangers: Dave Geraards, Harold Geraards en Michel van den Akker. De heren brengen hun Limburgse repertoire enthousiast over de bühne. Niet alleen carnavalsmuziek, maar zeer zeker ook gezellige (Limburgse) feestmuziek. Kortom gezellig sjoenkele gegarandeerd. Op de 11e van de 11e vond een supergezellige middag in Fonterhof plaats met Oet ‘t Niks. Cliënten genoten met volle teugen van deze vastelaovend. Dankzij de gewonnen CZ Verwenzorgprijs mocht het Glimlachpaleis een optreden voor revalidanten van Plataan en cliënten van Molenpark in Theater Sevagram verzorgen. Voor veel revalidanten en cliënten was het lang geleden dat zij weer eens een heus theater konden bezoeken. Ruim 80 cliënten met hun familie genoten van het vrolijke optreden van het bijzondere duo. Het optreden was verdeeld in twee blokken met een pauze waarin een gratis drankje en een overheerlijke bonbon van chocolaterie Visser werd verstrekt, aangeboden door Sevagram Verwenzorg. Het programma was zeer divers: van een ‘Ode aan oude cabaretiers’ met een mix van mooie luisterliedjes en conferences van o.a. Toon Hermans en Wim Sonneveld tot en met een tweetal acts met als thema ‘Op bezoek in het zuiden’ en ‘Magische krachten van Samantha’, een komische sketch met een vleugje tovenarij. Een mooie afsluiting was de zogenaamde ‘Liedjesparcours’ met inspraak van het publiek: op luchtige wijze werden de cliënten betrokken bij de liedjes die gezongen werden. Een activiteit die voor herhaling vatbaar is en niet alleen in Theater Sevagram. Oet ‘t niks | Fonterhof Het Glimlachpaleis | Plataan 9

CZ Verwenzorgprijs voor De Hollehof, Licht en Liefde en Oosterbeemd Cliënten maakten op live muziek mooie kunstwerken. 10

Naar aanleiding van de watersnoodramp ontving Sevagram Verwenzorg veel donaties in natura voor de drie getroffen locaties (Geerlingshospice, Valkenheim en Oosterbeemd). Ook zijn er fondsen en relaties van Sevagram (Verwenzorg), die optredens van artiesten financierden. Veel bedrijven en fondsen leven nog steeds mee en steunen deze drie locaties waar mogelijk. Onderstaand een sfeerimpressie van de eerste (gesponsorde) activiteiten, vlak na de watersnoodramp. Dankzij maatschappelijk ondernemer DELA Uitvaart heeft René Haustermans (o.a. zanger en radiomaker) twee sfeervolle muziekoptredens mogen verzorgen bij gasten van Geerlingshospice, momenteel verblijvend in Hospice Martinus als gevolg van watersnoodramp. Onder het genot van een stukje vlaai werd er met een lach en traan naar de ontroerende liedjes van René geluisterd. Mooie verhalen en herinneringen kwamen ter tafel. DELA Uitvaart bedankt! WATERSNOODRAMP VALKENBURG Gesponsord door Sabic en Richard van Roessel zelf (De Luchtdirigent) De Luchtdirigent Optreden René Haustermans 11

Vooruitblik Kunst, cultuur en muziek Na de feestelijke aftrap op 21 september zijn de zeer betrokken buurtbewoners c.q. vrijwilligers uit de wijk Welten samen met cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers van Molenpark gestart met het maken van een betekenisvol ontwerp voor deze kunstbank. Hierbij kregen zij elke maandag- en woensdagochtend hulp van 4 leerlingen van groep 8 basisschool Tovercirkel uit Welten. Na ruim 8 weken met veel enthousiasme mozaïeken (steentje voor steentje plakken op de bank) wordt het fraaie ontwerp langzaam zichtbaar. Het proces van steentjes plakken trekt de aandacht van veel toeschouwers wanneer zij langslopen, onderweg naar hun afdeling of naar hun familielid. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft de buurtvereniging (want zij zijn de initiators) helaas eind november moeten besluiten om dit mooie kunstprojectproject tijdelijk stop te zetten. Dit uit veiligheid voor zowel de jonge als oude(re) deelnemers. Het is te risicovol op dit moment. Hopelijk een snelle fris herstart begin 2022. Social Sofa | Molenpark 12

Een gulle donatie van het Buurtfonds van de Postcodeloterij, het Fonds voor Ouderen én Dols BV, een maatschappelijk betrokken relatie van Sevagram (Verwenzorg) alsmede enkele donaties van collega’s uit Scharwyerveld maken dit kunstproject mogelijk. Deze Social Sofa zal straks een ontmoetingsplek worden jong en oud uit de wijk Malberg in Maastricht. Zodra het mogelijk is om het startschot te lossen informeren wij u op welke tijdstippen cliënten, vrijwilligers en medewerkers hun steentjes kunnen bijdragen aan deze Kunstbank. De Nachtwacht uit Amsterdam komt naar Oosterbeemd en Plataan Social Sofa | Scharwyerveld 13

Dr. Ackenshuis afd. Groenendael: 19 januari 14.00 uur 9 maart 10.30 uur De Hollehof: 18 januari 14.30 uur 15 maart 14.30 uur Panhuys: 26 januari 10.30 uur 15 februari 14.30 uur St. Anna: 11 januari 10.45 uur 8 maart 10.45 uur Ter Eyck: 25 januari 14.30 uur 22 maart 14.30 uur Plataan: 12 januari 10.30 uur Scharwyerveld 4 januari 14.00 uur 14 maart 14.00 uur Onder leiding van Ingrid Kerckhoffs vinden op onderstaande locaties mooie muziekuurtjes plaats. Cliënten kunnen tijdens deze geliefde muziekuurtjes kiezen uit de volgende workshops: • muziek op maat • muziek aan bed, • muziek via boomwhackers, • pastorale muziek, • muziek voor andersgelovigen en • gebruik muziekkussens. Muziek aan tafel 14

Xuan Xuan uit Maastricht betovert iedereen met haar pianomuziek en zang. Met haar muzikaal talent, enthousiasme en zeker ook haar gevoel voor de medemens verovert ze telkens weer vele harten. De 12-jarige Xuan Xuan is niet alleen de jongste ambassadeur van Sevagram Verwenzorg, maar ook de jongste vrijwilliger van Sevagram. Data staan binnenkort vermeld op de website www.sevagram-welzijn.nl Locaties kunnen via de activiteitenbegeleiders of persoonlijk begeleiders bij interesse zich aanmelden via de website: www.sevagram-welzijn.nl Gedurende muzikale sessies kunnen cliënten van zes locaties in Heerlen genieten van beroemde zangers en zangeressen, orkesten en musici. Tijden van vroeger herleven: Hoe mooi was het radioprogramma “Belcanto” op de zondagmiddag! De mooiste stemmen, ’s werelds beste orkesten, “grote” componisten nemen u mee in de wondere wereld van de klassieke muziek. Locaties kunnen via de activiteitenbegeleiders of persoonlijk begeleiders bij interesse zich aanmelden via de website: www.sevagram-welzijn.nl Bij grote belangstelling zal er een loting plaatsvinden. De Klassieke luisterkring Xuan Xuan, jongste ambassadeur van Sevagram Verwenzorg Data en tijdstippen: • 17 januari 10.30 – 12.00 • 31 januari 10.30 – 12.00 • 14 februari 10.30 – 12.00 • 14 maart 10.30 – 12.00 • 28 maart 10.30 – 12.00 • 29 maart 10.30 – 12.00 15

Dankzij een grote donatie van het Fonds Lang Leve Kunst mag Sevagram Verwenzorg acht locaties laten deelnemen aan het kunstproject ‘Waardig afscheid nemen’ en twee locaties aan het kunstproject ‘Mijn ouderlijk huis’. Kunstproject ‘Waardig afscheid nemen’ Cliënten beschilderen in mooie kleuren een persoonlijke keramische kei volgens een speciaal thema. Er blijft vervolgens een leeg plekje op deze stenen, zodat na het overlijden van de betreffende cliënt zijn of haar naam op de keramische steen wordt toegevoegd. Zo blijft de herinnering aan de cliënten levendig. Vervolgens wordt de steen toegevoegd aan de andere keien die een rustig plekje krijgen in de tuin van het verpleeghuis. Deelnemende locaties Langedael, Campagne, Scharwyerveld, Fonterhof, Ter Eyck, Oranjehof, Valkenheim en Oosterbeemd. KUNST AAN TAFEL O.L.V. BRIGITTA SANTEGOEDS Kunstproject ‘Mijn ouderlijk huis’ Cliënten van Elfershof en De Hazelhof gaan enthousiast werken aan het project ‘Mijn ouderlijk huis’. Met uiterst fijne vulpenstreken wordt ofwel het ouderlijk huis ofwel een voor hen belangrijk gebouw uit hun jeugd subtiel nagetekend. Het resultaat zal verbluffend zijn en een grote aanwinst voor de kamer van de betreffende cliënt. Data en tijdstippen worden binnenkort bekendgemaakt via de genoemde locaties. 16

Bij deze muziekactiviteit laten de cliënten op aanwijzing van Brigitta Santegoeds de potloden en penselen over het papier dansen, terwijl op de achtergrond de rustgevende pianomuziek van Ingrid Kerkchoffs klinkt. De mooiste kunstwerken worden op deze manier door de cliënten gecreëerd met als thema: liefde, lente, zomer, herfst, winter, zon, zee, strand of dans. Panhuys: 5 januari 10.30 – 11.45 uur Molenpark: 11 januari 14.30 – 16.00 uur De data en tijdstippen van de overige locaties volgen z.s.m. via de deelnemende locaties. Zangkoor Courage is een zeer hechte zangersgroep en opgericht in Valkenheim. Het koor onder leiding van dirigent Ingrid Kerkckhoffs bestaat uit twintig koorleden en circa 8 bewoners. De repetities vinden tijdelijk plaats in Panhuys, met cliënten, vrijwilligers, familie en medewerkers. De meeste optredens (circa twintig per jaar) vinden plaats in Valkenheim maar ook in andere Sevagram locaties. Het koor begeleidt desgewenst processies en diverse gedenkvieringen. Het koor kan worden opgesplitst in drie groepjes van zeven personen. Zo kan op elke afdeling/unit of huiskamer een klein concertje worden verzorgd. Niet alleen cliënten zijn blij met deze (kleinschalige) werkwijze, maar ook medewerkers. Schilderen op live muziek Programma januari/februari/maart 12 januari Panhuys Repetitie 26 januarie Panhuys Repetitie 9 februari Panhuys Repetitie 23 februari Voor cliënten Valkenheim Carnavals Café Campagne 9 maart Panhuys repetitie 23 maart Panhuys repetitie Zangkoor Courage | Valkenheim 17

Dankzij de samenwerking met Sevagram Verwenzorg en Ontmoetingen Online maakten al twee locaties kennis met deze ontmoetingen online. Het gaat om sessies waarbij u live praat via uw tv-scherm met uw sessieleider over bijvoorbeeld cultuur, dans of muziek. Of maak een rondje door uw favoriete stad of museum! Aangeboden aan de locaties Scharwyerveld (somatiek en pg) en Fonterhof van het cluster Maastricht. Heel fijn dat dit kan in deze periode met aangescherpte coronamaatregelen. Het wekelijkse programma vindt plaats op: Scharwyerveld dinsdag 10.30 uur (somatiek) dinsdag 11.15 uur (pg) Fonterhof vrijdag 16.00 uur Heidi Pittie verzorgt in 2022 een drietal optredens voor Sevagram. Deze dame komt uit een muzikale familie (vader Hub Pittie en broer Pascal Pittie zijn bekend in de nationale en internationale muziekwereld). Na haar afstuderen is ze via Opera Zuid in Maastricht en De Nederlandse Opera in Amsterdam terechtgekomen bij het ensemble van Het Straussorkest van Andre Rieu. Bij Rieu heeft ze acht jaar lang met veel plezier en passie gezongen en over de hele wereld gereisd. Graag laat Heidi horen hoe (muzikale) momenten van geluk klinken. Met haar optreden brengt ze sfeer en nostalgie dus kom vooral luisteren naar haar prachtige stem. Voor het 1e half jaar van 2022 hebben we een drietal optredens van zangeres Heidi Pittie beschikbaar op de volgende data: • 28 januari • 11 februari • 18 maart Locaties kunnen via de activiteitenbegeleiders of persoonlijk begeleiders bij interesse zich aanmelden via de website: www.sevagram-welzijn.nl Bij grote belangstelling zal er een loting plaatsvinden. Zangeres Heidi Pittie 18

Cliënten dragen veel verhalen met zich mee. Het zijn herinneringen aan vroeger, anekdotes, wijsheden en praktische ervaringen: verhalen die de moeite van het delen waard zijn. Een aantal verhalen is de afgelopen maanden in Ter Eyck verzameld. Het is de bedoeling dat deze verhalen straks via ‘Radio Ter Eyck’ te beluisteren zijn. De uitzendingen hebben ‘geluk’ als thema. Het is een radioprogramma door en voor cliënten van Ter Eyck én iedereen daarbuiten; te beluisteren vanaf begin 2022 via de website van Sevagram Verwenzorg. Radio Ter Eyck is een productie van kunstenaar Els Huver van o.a. De Kopsalon (voor velen van u geen onbekende).Ondersteuning op locatie wordt geboden door Alexandra Cuijpers, Indira Spelthaen en Brigitta Santegoeds. Een eigen radioprogramma in Ter Eyck 19

20 Ryan van den Akker, voormalig musicalster bij Joop van den Ende en de stem van Alfred Judocus Kwak, treedt regelmatig op bij Sevagram. Er kan naar eigen kunnen door cliënten worden deelgenomen aan deze optredens. Even iets anders en even alles vergeten. Een combinatie van bewegen, kunst en cultuur komt in deze actieve voorstellingen ruim aan bod. Voor het 1e half jaar van 2022 hebben we een drietal optredens van Ryan van de Akker beschikbaar op de volgende data: • 3 februari • 10 maart • 7 april Locaties kunnen via de activiteitenbegeleiders of persoonlijk begeleiders bij interesse zich aanmelden via de website: www.sevagram-welzijn.nl Bij grote belangstelling zal er een loting plaatsvinden. Luchtdirigeren is doen alsof je dirigent bent van je eigen denkbeeldige orkest. Na een korte warming-up van alle ledematen, laten cliënten zich vol overgave meevoeren in de klassieke muziek of andere muziekstijlen. De deelnemers zijn even - letterlijk en figuurlijk - een echte maestro. Leermeester/maestro Richard van Roessel daagt de ‘aspirant-dirigenten’ uit om steeds losser te bewegen en echt de rol van dirigent aan te nemen. Met humor en speelsheid tovert hij een lach op ieders gezicht. De deelnemers krijgen allen een baton (dirigeerstokje) dat hen nog meer stimuleert mee te doen in de bewegingen. Voor het cluster Heuvelland en voor het cluster Maastricht is er één optreden van de Luchtdirigent beschikbaar (m.u.v. Valkenburg locaties). Datum: 21 februari 2022. Tijdstippen worden nog nader bekendgemaakt bij de betreffende locatie. Locaties kunnen bij interesse zich aanmelden via de website: www.sevagram-welzijn.nl Bij grote belangstelling zal er een loting plaatsvinden. Zorgeloos met Ryan van de Akker Luchtdirigent

Wie kent Tonnie’s Viniellie niet? Bekend als de frontman van de legendarische WW-Band, zanger/entertainer bij de Janse Bagge Bend. Zanger van de Skaband Skartacus en een van de zangers van de 80s Highlites band en samen met Henk Steijvers het duo Henk en Ton. Ton Meisen is een gepassioneerd liefhebber van vinyl. Die passie voor vinyl deelt hij graag met andere vinyl liefhebbers. Vandaar dat hij platen draait onder de toepasselijke naam ‘Tonnie’s Viniellie’. Met zijn uitgebreide platencollectie maakt hij elk feest compleet. Het kan gaan van Nirvana naar Boney M en vandaar weer naar De La Soul of een Duitse schlager, afhankelijk van uw verzoekjes. Voor 2022 hebben we tien optredens voor een middag gezellig vinyle plaatjes draaien beschikbaar: • 2 voor cluster Heuvelland • 3 voor cluster Maastricht • 3 voor cluster Heerlen Noord • 2 voor cluster Heerlen Zuid Locaties kunnen via de activiteitenbegeleiders of persoonlijk begeleiders bij interesse zich aanmelden via de website: www.sevagram-welzijn.nl Bij grote belangstelling zal er een loting plaatsvinden. VerrasSing VerrasSingsconcerten door Christina Petrou en Joline Soomers, twee geschoolde opera-/musical-zangeressen. In het ‘normale’ leven maken deze opera- en musical-zangeressen deel uit van het Johann Strauss orkest van André Rieu. Elke keer zijn de mensen weer geraakt door wat de muziek teweegbrengt en hoe muziek even uit hun dagelijkse sleur kan halen. Voor het 1e half jaar van 2022 hebben we voor elk cluster een VerrasSing concert beschikbaar op de volgende data: • 6 januari • 16 februari • 3 maart • 7 april Tijdstippen volgen. Zie verder: www.sevagram-welzijn.nl Tonnie’s Viniellie 21

Indoor vliegen met diverse soorten roofvogels en uilen. Een leuke roofvogeldemonstratie op locatie. Met ruim 25 jaar ervaring met diverse soorten roofvogels en uilen brengen zij hun passie voor en met deze dieren graag op diverse manieren naar buiten. Het belooft een interactieve en educatieve middag te worden. De vogels die indoor gaan vliegen worden voorgesteld en de cliënten die het durven mogen een handschoen aan zodat de vogels naar de hand vliegen. Vogels die indoor kunnen vliegen zijn bijvoorbeeld: de kuifcaracara, Europese Oehoe, kerkuil, koekoekuil, Amerikaanse woestijnhavik, Amerikaans torenvalkje, Europese buizerd, Koockaburra en de Afrikaanse Oehoe. In het 1e half jaar van 2022 bieden we een roofvogeldemonstratie aan voor twee locaties. Locaties kunnen via de activiteitenbegeleiders of persoonlijk begeleiders bij interesse zich aanmelden via de website: www.sevagram-welzijn.nl Bij grote belangstelling zal er een loting plaatsvinden. Roofvogeldemonstratie 22

Sevagram Verwenzorg en Stichting Vier het Leven organiseren op 13 december in Scharwyerveld een exclusief kleinschalig concert van musicalster Steven Roox. Steven Roox afkomstig uit Lanaken timmert al jaren aan de weg in de Nederlandse musicalwereld. Hij was te zien in o.a. Soldaat van Oranje, Sweeney Todd, Was Getekend, Annie M.G. Schmidt en Ciske de Rat. Regelmatig was hij ook te zien in het Circustheater in Scheveningen als het Beest in Beauty and the Beast. Steven Roox wordt deze middag muzikale begeleid door een pianist en zingt prachtige nummers uit de musicalwereld. Kijk voor meer informatie over ‘Vier het Leven’ op pagina 26. Tijdens het concert op 13 december worden er drie gratis arrangementen voor de musical Come from Away verloot. BN-er Steven Roox komt naar Scharwyerveld 23

SPECIALE OPTREDENS VOOR Bij het zien van de benefietuitzending bij omroep MAX in augustus jl was de stichting Erato Muzikaal Contact zeer geraakt door de gevolgen van de watersnoodramp in Valkenburg. Spontaan doneerde deze stichting drie optredens van vrouwelijke herders in kersttijd aan Sevagram Verwenzorg aan. Speciaal voor Geerlingshospice, Valkenheim en Oosterbeemd. De musicerende kerstherders Renate Dirix & Eleen Bartholmeus verheugen zich erop om onze clienten in kerststemming te brengen met mooie kerstliederen. • 13 december Oosterbeemd 14.00 uur • 17 december Valkenheim 14.00 uur • 17 december Geerlingshospice 15.30 uur • 23 december Geerlingshopsice; verblijvend in Hospice Martinus • 28 december Valkenheim: t.b.v. cliënten verblijvend in Campagne • 30 december Oosterbeemd Ryan van den Akker Erato ‘De Herdertjes’ 24

DE DRIE WATERSNOODLOCATIES • 15 december Gasten Geerlingshospice; (verblijvend in Hospice Martinus); 14.30 uur • 3 februari Oosterbeemd; 14.30 uur • 14 februari Valkenheim; 14.30 uur Bewegen met deze sportieve dame, bekend van o.a. tv! Het belooft een vrolijke ochtend te worden, die voor herhaling vatbaar zal zijn. Sportief bewegen is leuk, gezond en brengt mensen bij elkaar. Liefst in de buitenlucht, maar dat is afhankelijk van het weer. • 10 februari om 10.30 uur Campagne (voor cliënten Valkenheim) • 10 februari om 14.30 uur Oosterbeemd 14.30 uur Social Bootcamp met Olga Commandeur VerrasSing Luchtdirigeren De deelnemers zijn even - letterlijk en figuurlijk - een echte maestro. Leermeester/maestro Richard van Roessel daagt de ‘aspirant-dirigenten’ uit om steeds losser te bewegen en echt de rol van dirigent aan te nemen. Met humor en speelsheid tovert hij een lach op ieders gezicht. De deelnemers krijgen allen een baton (dirigeerstokje) dat hen nog meer stimuleert mee te doen in de bewegingen. Datum: 22 februari 2022. Tijdstip zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden. 25

Stichting Vier het Leven is een landelijke vrijwilligersorganisatie en neemt thuiswonende ouderen of ouderen woonachtig in een aanleunwoning, vanaf 65 jaar, mee uit naar het theater. Een vrijwilliger haalt de senioren thuis in een personenauto op om samen naar theatervoorstellingen in de regio te gaan. De avond of middag uit is geheel verzorgd met vervoer, entreebewijs, consumpties en begeleiding. Samen uit, samen genieten van deur tot deur. Vier het Leven inspireert, brengt mensen samen en zorgt ervoor dat ouderen mee blijven doen en onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij. Programma Begin 2022 staat er weer een prachtig theaterprogramma voor u klaar, met voor ieder wat wils: van Hij gelooft in Mij – de musical over het leven van André Hazes, concerten van philharmonie zuidnederland tot optredens van Simone Kleinsma en Wibi Soerjadi en de nieuwst musical Come from Away. Belangstelling? Heeft u belangstelling? U kunt geheel vrijblijvend het programma voor uw regio ontvangen. Per activiteit kunt u zich aanmelden. Per activiteit betaalt u een prijs voor het arrangement. Bij het arrangement zijn inbegrepen: het kaartje, de consumpties, het vervoer en de bespreekkosten. Meer informatie is te verkrijgen via het landelijke telefoonnummer 035-5245156 of door een mail te sturen naar info@4hetleven.nl. Wij kijken uit naar uw deelname! Stichting Vier het Leven neemt cliënten Sevagram mee uit! Kwartet van kamerorkest KAMERATA ZUID Een kwartet (vier personen) van Kamerorkest Kamerata Zuid speelt in februari of maart 2022 voor cliënten van Oosterbeemd de sterren van de hemel. Wij informeren u zo snel mogelijk over de definitieve datum en tijdstip. 26

Als familie of medewerker/vrijwilliger kunt u gratis een steentje bijdragen aan Sevagram Verwenzorg. Dit kan heel makkelijk via de website DoelShop.nl Op deze manier kunnen we samen makkelijk geld voor onze cliënten werven. Gratis Bij het shoppen heeft u een keuze uit 6.000.000 producten. U hoeft niets extra’s te betalen en u doneert daarmee toch gratis aan Sevagram Verwenzorg. Bijna 300 webshops zijn aangesloten bij DoelShop. Denk hierbij aan Bol.com. Media Markt, Albert Heijn, Thuisbezorgd.nl, BonPrix, Booking.com, Ali Express en nog veel meer. Op het moment dat u een aankoop doet (met of zonder account) bij een van deze webshops dan gaat een klein percentage van dat bedrag GRATIS naar Sevagram Verwenzorg. Zonder dat u, nogmaals, extra kosten hiervoor betaald. Makkelijker kan het niet. U steunt toch ook op deze manier onze steunstichting Sevagram Verwenzorg? Hoe werkt het? • Ga naar www.doelshop.nl • Klik op DOELEN en typ bij ‘zoek in doelen’: Sevagram Verwenzorg • Klik bij Sevagram Verwenzorg op ‘kies doel’ • Kies vervolgens, zoals gebruikelijk, de webshop (Gratis) steentje bijdragen aan Sevagram Verwenzorg Ook iets voor u?

28 Een steunstichting van zorgorganisatie Sevagram

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwODg3