Kunst en Cultuur Progamma jan-feb-mrt 2023

Geachte lezer, Dit kunst-, cultuur- en muziekprogramma biedt u een terugblik op een groot aantal bijzondere activiteiten, die de afgelopen maanden voor u, bewoner, hebben plaatsgevonden. Tevens ontvangt u een korte vooruitblik van ons kunst- en cultuuraanbod voor 2023. De meeste activiteiten zijn nog in voorbereiding en staan nog niet gepland. Het merendeel van de aangeboden bijzondere kunst- en cultuuractiviteiten kunnen enkel georganiseerd worden door de nauwe samenwerking van Sevagram Verwenzorg met een groot aantal enthousiaste maatschappelijk betrokken ondernemers, landelijke en regionale fondsen. De hier aangeboden kunst- en cultuuractiviteiten zijn een aanvulling op het reguliere activiteitenaanbod van de diverse Sevagram locaties. Kunst, cultuur en muziek spelen heel vaak een heel belangrijke rol in een mensenleven. En genieten van kunst, cultuur stopt niet op het moment dat iemand in een verpleeghuis of zorgcentrum komt wonen of tijdelijk verblijft in een geriatrisch revalidatiecentrum of hospice. Bij Sevagram kunnen bewoners, revalidanten en gasten (in het hospice) volop genieten van de mooie dingen van het leven. Gewoon, omdat Sevagram deelname aan kunst en cultuuractiviteiten erg belangrijk vindt. NB.1 Bij enkele activiteiten in dit programma staat nog geen datum en/of tijdstip vermeld. Informeert u hiervoor bij uw persoonlijk begeleider of de coördinator Zorg en Welzijn. Op het moment van het ter perse gaan van dit kunst- en cultuurprogramma waren sommige data en tijdstippen namelijk nog niet bekend. NB.2 Dit magazine is zeker ook als naslagwerk bestemd voor medewerkers, in het bijzonder de activiteitenbegeleiders, persoonlijk begeleiders, coördinatoren zorg en welzijn, leidinggevenden en cliëntenraadsleden. Ook de fondsen en maatschappelijk betrokken relaties waar Sevagram Verwenzorg mee samenwerkt ontvangen een exemplaar, zodat ook zij weten hoe hun donatie is besteed en welke ervaring dit is geweest voor onze cliënten. Verwenzorg is ooit in Brabant begonnen met een kistje heerlijke verse kersen voor bewoners in de langdurige zorg. Sindsdien staat de kers symbool voor verwenzorg. Het is de Vitamine V in de zorg! Sevagram Verwenzorg is speciaal bedoeld voor mensen, die voor het genieten van leuke dingen afhankelijk zijn van mensen die hen willen helpen. Sevagram Verwenzorg verrast hen dan ook regelmatig met extra en bijzondere aandacht. Het betreft allemaal activiteiten die niet uit de reguliere financiële middelen van Sevagram betaald kunnen worden. Vandaar dat de steunstichting Sevagram Verwenzorg enkele jaren geleden is opgericht en vandaaruit nauw samenwerkt met landelijke en regionale fondsen én maatschappelijk betrokken relaties. Omdat ook zij de bewoners van Sevagram een warm hart toedragen. Wanneer Sevagram Verwenzorg een activiteit aanbiedt, dan herkent u dat aan het kersensymbool bij het betreffend aanbod in dit Programmaboekje. De fondsen of ondernemers, die een bepaald project (mee)financieren staan eveneens vermeld bij de desbetreffende activiteit. Sevagram Verwenzorg Een steunstichting van zorgorganisatie Sevagram 3

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwODg3