Kunst en Cultuur Progamma april-mei-juni 2022

Kunst Cultuur Muziek Verwenzorg PROGRAMMA april, mei, juni 2022 TERUGBLIK januari, februari, maart 2022 JAARGANG 12 • NR. 34

Op de cover: Social Bootcamp o.l.v. Olga Commandeur Brigitta Santegoeds Projectleider Kunst & Cultuur Marion Schmitz Voorzitter Sevagram Verwenzorg Ingrid Kerckhoffs Coördinator Muziek Angelique Huynen Secretariaat Sevagram (Verwenzorg) Henri Dunantstraat 3 T (045) 560 27 02 www.sevagramverwenzorg.nl © 2022 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van Sevagram. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Colofon Opmaak en druk Limburgse Print Service Oplage: 2025 exemplaren Heeft u vragen over ons aanbod of heeft u suggesties? Heeft u vragen over ons aanbod of heeft u suggesties? Dan kunt u contact opnemen met Angelique Coumans, bereikbaar via 06 - 34 05 32 64 op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Zij staat u graag te woord. Of stuur een mail naar angelique.coumans@sevagram.nl TeamWelzijn/Verwenzorg

Geachte lezer, Dit kunst-, cultuur- en muziekprogramma biedt u een terugblik op een aantal bijzondere activiteiten, die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Tevens ontvangt u de planning van ons kunst-, cultuur- en muziekaanbod voor april, mei, juni 2022. Het merendeel van de in dit programma aangeboden kunst- en cultuuractiviteiten kunnen enkel georganiseerd worden door de nauwe samenwerking tussen Sevagram Verwenzorg en een groot aantal externe enthousiaste maatschappelijk verantwoord ondernemers en fondsen. De aangeboden kunst- en cultuuractiviteiten zijn een aanvulling op het reguliere activiteitenaanbod van alle Sevagram-locaties. Kunst, cultuur en muziek spelen vaak een belangrijke rol in een mensenleven. En genieten van kunst, cultuur en muziek stopt niet op het moment dat iemand in een verpleeghuis of zorgcentrum komt wonen of tijdelijk verblijft in een geriatrische revalidatiecentrum of hospice. Muziekoptredens, een virtuele wandeling langs de zee of door een stad. Of als bewoner de rol van een (lucht)dirigent uitoefenen: het zijn allemaal kunst- en cultuuractiviteiten van hoog niveau. Bij Sevagram kunnen bewoners volop genieten van al deze mooie dingen van het leven. Gewoon, omdat wij kunst en cultuur erg belangrijk vinden. NB.1 Bij enkele activiteiten staat nog geen datum en/of tijdstip vermeld. Informeert u hiervoor bij uw persoonlijk begeleider of de coördinator Zorg en Welzijn. Op moment van het ter perse van dit kunst- en cultuurprogramma waren sommige data en tijdstippen nog niet bekend. NB.2 Dit magazine is zeker ook als naslagwerk bestemd voor medewerkers, in het bijzonder de activiteitenbegeleiders, persoonlijk begeleiders, coördinatoren zorg en welzijn, leidinggevenden en cliëntenraadsleden. Ook de fondsen waar Sevagram Verwenzorg mee samenwerkt en onze betrokken relaties ontvangen een exemplaar, zodat ook zij weten wat er met hun donatie gebeurt. Verwenzorg is ooit begonnen met een kistje heerlijke verse kersen voor cliënten in de langdurige zorg. Sindsdien staat de kers symbool voor verwenzorg. Het is de Vitamine V in de zorg! Sevagram Verwenzorg is bedoeld om mensen, die van anderen afhankelijk zijn voor het genieten van leuke dingen, regelmatig te verrassen met extra en bijzondere aandacht. Het zijn allemaal activiteiten die niet uit de reguliere financiële middelen van Sevagram betaald kunnen worden. Vandaar dat de steunstichting Sevagram Verwenzorg is opgericht en hiervoor nauw samenwerkt met landelijke en regionale fondsen én maatschappelijk betrokken relaties van Sevagram (Verwenzorg), omdat zij de cliënten van Sevagram Verwenzorg een warm hart toedragen. Wanneer Sevagram Verwenzorg een activiteit aanbiedt, dan herkent u dat aan het kersensymbool bij het betreffend aanbod in dit programma. De fondsen of ondernemers, die een bepaald project meefinancieren vermelden wij eveneens bij de desbetreffende activiteit. Sevagram Verwenzorg Een steunstichting van zorgorganisatie Sevagram 3

Terugblik Kunst, cultuur en muziek Heerlen mijn gebouw en omgeving | Elfershof Onder grote belangstelling van bewoners en medewerkers werden eind december 2021 in Elfershof bijzondere kunstwerken gepresenteerd. De vele bekende gebouwen van Heerlen werden met enthousiasme en gedrevenheid getekend en in de juiste kleuren ingekleurd. Tijdens de activiteit werden ervaringen gedeeld over hoe het vroeger in Heerlen was, destijds de tweede rijkste en grootste stad van Nederland. Dank aan Sander Tasma en Marlou Stijns voor de ondersteuning tijdens dit project. KUNST AAN TAFEL O.L.V. BRIGITTA SANTEGOEDS 4

Radio Ter Eyck Bewoners van Ter Eyck hebben onlangs als een pilot (een soort proef) een eigen radioprogramma gemaakt met als thema: geluk. Bewoners van zorgcentra dragen veel verhalen met zich mee die beslist de moeite van het delen waard zijn. Els Huver, van de culturele stichting De Kopsalon, ging met een aantal bewoners aan de slag en verzamelde hun verhalen die vanaf januari onder andere via de website van Sevagram Verwenzorg en van Sevagram te beluisteren zijn. Voor dit radioprogramma werd ook een radiogids gemaakt waar vele creatieve uurtjes in gingen zitten. Een van de creatieve deelnemers gaf aan dat het zo simpel lijkt, tekenen, kleuren knippen en plakken, maar dat de juiste verbinding met het verhaal, dat je wilt uitbeelden, een hele uitdaging is. De verhalen zijn intern bij Ter Eyck positief ontvangen en waren een aanleiding voor vervolggesprekken. Dit project is mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuur Participatie en Sevagram Verwenzorg. Bekeken zal worden of dit project verder doorontwikkeld kan worden in meerdere locaties van Sevagram. 5

Zomerbloemen | Piushof Half december werden onder grote belangstelling de kunstwerken: bloemen en vogels bij Piushof onthuld door bewoonster mevrouw Ritzen en directeur Esther Cromheecke. Tijdens het proces van kunst aan tafel is er in het begin van het project nog in kleine groepjes in verschillende huiskamers aan gewerkt. Gelukkig duurde dit niet lang en werkten de bewoners samen met Eugenie Smeets en Brigitta Santegoeds met groot enthousiasme en gedrevenheid aan deze kunstwerken. De bloemen en vogels werden van verschillende lagen verf voorzien waardoor deze een kleurrijke uitstraling kregen. Het bijzondere van dit kunstproject is, dat ieder kunstwerk uit vier delen bestaat. Hierdoor moesten de bewoners met elkaar samenwerken om het lijnenspel en de juiste kleuren tot één geheel te brengen. Met dank aan Eugenie Smeets. 6

Nachtwacht | Oosterbeemd, Plataan en Scharwyerveld Een replica van De Nachtwacht heeft in afgelopen jaar een succesvolle tour gemaakt langs vier locaties van Sevagram. Ter Eyck was de eerste locatie. Daarvan is melding gemaakt in de vorige editie. De Nachtwacht, het beroemde schilderij van Rembrandt, werd met enthousiasme ontvangen en was twee weken lang te bezichtigen op de locaties. Daarnaast waren er verschillende activiteiten rondom dit thema, zoals teken je eigen portret of schilder een collage van delen uit het grote kunstwerk van De Nachtwacht. De kunstwerken zijn vervolgens op locatie tentoongesteld. Een mooi kunstproject dat naar de bewoners toe kwam en zeer goed ontvangen werd. Zeker in de tijd dat de musea een groot aantal maanden gesloten zijn geweest wegens de coronamaatregelen. Dit project inclusief een docent die over het grote schilderij veel wist te vertellen werd aangeboden door het Rijksmuseum te Amsterdam aan Sevagram Verwenzorg. 7

Kunst door de buis | Sevagram Thuiszorg Half januari startte online de eerste kunstopdracht van het nieuwe project Kunst door de Buis, speciaal voor thuiszorgcliënten Sevagram. Tijdens deze digitale workshop onder leiding van Brigitta Santegoeds werd allereerst een bijzondere kunstperiode van de vorige eeuw besproken. Centraal stond hier de knipselkunst van kunstenaar Henri Matisse. Deze kunstenaar had aan het eind van zijn leven geen kracht en energie meer om lang voor zijn schildersezel te staan. Al zittend schilderde hij mooie en beroemde kunst met schaar en lijm. Een assistente plaatste conform de richtlijnen van Matisse de knipsels op de plek op het schildersdoek waar Matisse deze wilde hebben. De deelnemers reageerden dan ook zeer enthousiast op deze stijl van schilderen en gaven aan dat je nooit te oud bent om ook dit te leren. Zij popelden om met hun eerste opdracht thuis aan de tafel te kunnen beginnen. Deelnemers stimuleerden en inspireerden elkaar. Een 95-jarige deelneemster gaf aan veel plezier aan de digitale workshop te beleven en gaat er voor meer dan 200% voor. Zij wordt bij dit project ondersteund door een van de vrijwilligers, Chrit Veugen, die samen met de andere vrijwilligers Anita Sougnez, Annemie Geurts en Nico Eikenboom gedurende een aantal weken de materialen bij de cliënten van de Thuiszorg in Maastricht bezorgden. Met dank aan Cultuurmakers Maastricht en Sevagram Verwenzorg die dit project mogelijk maken. 8

Schilderen op live muziek Begin dit jaar hebben enkele bewoners van Molenpark, Panhuys, Plataan en Campagne zich heerlijk kunnen uitleven met schilderen op live muziek door Ingrid Kerckhoffs en Brigitta Santegoeds. De penselen dansten over de grote vellen papier. Geïnspireerd door van ‘Rot, rot sind die Rosen’ tot ‘Tulpen uit Amsterdam’’ en van Bach tot de Beatles. De eindresultaten werden na afloop met verwondering en bewondering besproken. 9

Internationale dag van de Moedertaal St. Anna, Elfershof, De Hollehof, Ter Eyck Op 21 februari, de Internationale dag van de Moedertaal, vond in St. Anna de aftrap plaats van vier Heerlense dialectmiddagen. Door Veldeke-Krink Heële en Umsjtrieëke zijn de afgelopen tijd verschillende spellen, leesplankjes en boekjes ontwikkeld die als instrument kunnen dienen om mensen te verbinden via de Limburgse taal. Zo besprak Esther van Loo (Veldeke Heële en Levende Talen Limburgs) via plaatjes op het Heëlesj leësplenksjke verschillende dialectwoorden zoals deze woorden voor ‘vlinder’: pieëpel en fietmop. Toen de doef ter sprake kwam, werd er even flink gemopperd op het fanatieke gedrag dat de doevepieten aan de dag legden als de doeve truuk op d’r sjlaag koame en d’r geklok moos weëde. Er kwam een heerlijk gevoel van nostalgie naar boven toen bij het horen van de zin ‘wat bis doe ing erm blutsj, of zoeë veëdig wie ee kommuniejeske’. Kortom, een speciale dialectontmoetingsweek, die zeker vervolg krijgt. Ook op andere locaties. Met dank aan Sevagram Verwenzorg. 10

Evert & Ingrid | Panhuys Heidi Pittie | St. Anna De Luchtdirigent In januari hebben bedside-zangers Evert en Ingrid met gitaar, piano en zang een muzikale ochtend voor bewoners van Panhuys verzorgd. Meezingers, evergreens en verzoeknummers werden enthousiast meegezongen. Een geweldige ervaring! Scharwyerveld & Fonterhof waren de gelukkigen die Richard van Roessel, de luchtdirigent met zijn workshop, op 7 en 8 maart mochten verwelkomen. In maart heeft zangeres Heidi Pittie een mooi en ontroerend optreden bij St. Anna verzorgd. 11

Goed nieuws! Het management van Diva DIchtbij kende een gratis (gesponsord) jubileumoptreden toe aan Sevagram Valkenburg. Dit omdat Diva Dichtbij vond dat deze locaties na zo veel ellende een dit mooie optreden meer dan verdiend had. Van harte gefeliciteerd! Op 18 maart jl. heeft het optreden in Oosterbeemd en het Geerlingshospice (één huiskamersessie en één individuele sessie) en tot groot plezier van de bewoners plaatsgevonden. Christina Petrou, Joline Soomers en Madieke Marjon, allen geschoolde opera-/musical-zangeressen, hebben de drie getroffen locaties van de wateroverlast verblijd met hun bijzonder mooi muziekprogramma. Het optreden voor gasten van het Geerlingshospice heeft op 15 december plaatsgevonden. Het optreden voor bewoners van Valkenheim heeft op 14 februari en voor bewoners van Oosterbeemd op 3 maart plaatsgevonden. Elke keer zijn we weer geraakt door wat de muziek bij de bewoners teweegbrengt en hoe het hen even uit hun dagelijks automatisme haalt. De optredens zijn gesponsord door Asbury Graphite & Carbons BV (een bijzonder mvo-partner van Sevagram Verwenzorg), waarvoor onze hartelijke dank. WATERSNOODRAMP VALKENBURG Hart onder riem optredens Naar aanleiding van de watersnoodramp ontving Sevagram Verwenzorg veel donaties in natura voor de drie getroffen locaties (Geerlingshospice, Valkenheim en Oosterbeemd). Ook zijn er fondsen en relaties van Sevagram (Verwenzorg), die optredens van artiesten voor deze locaties financierden. Veel bedrijven en fondsen leven nog steeds mee en steunen deze drie locaties waar mogelijk. Onderstaand een sfeerimpressie van de eerste (gesponsorde) activiteiten na de watersnoodramp Diva Dichtbij Oosterbeemd VerrasSing 12

Pascal Wiermans van Wiermans Verhuizingen zorgde in februari als sponsor voor de broodnodige kers op de taart: 1,5 uur enthousiast bewegen. In Campagne vond een social bootcamp plaats onder de bezielende en sportieve leiding van Olga Commandeur, bekend van o.a. het tv-programma Heel Holland beweegt! Speciaal voor de bewoners van Valkenheim die nog steeds in Campagne verblijven als gevolg van de watersnoodramp. Pascal en zijn team waren in de bewuste nacht in juli opgeroepen om te komen helpen. “Wij weten als geen ander wat de bewoners hebben meegemaakt. Deze mensen verdienen daarom een leuk verzetje. Ze hebben wat meegemaakt, dat vertel ik je.” Veel dank aan Wiermans verhuizingen en Olga Commandeur. Locatie Oosterbeemd ontvangt OIga op 12 mei a.s. Social Bootcamp 13

Andy & Roy Oet ‘t Niks Om in de carnavalsstemming te komen hebben Andy & Roy eind februari in Campagne (voor bewoners Valkenheim) en begin maart in Oosterbeemd een gezellig carnavalsoptreden verzorgd. Ook onze trouwe zangers van Oet ‘t niks zijn dit jaar weer van de partij. In Campagne voor de bewoners van Valkenheim en in Oosterbeemd hebben ze in maart een geweldig optreden verzorgd. 14

Vooruitblik Kunst, cultuur en muziek Social Sofa | Molenpark Na ruim drie maanden stilte wegens de coronamaatregelen, zijn de bewoners, medewerkers, vrijwilligers van Molenpark, leerlingen van groep 8 basisschool De Tovercircel en de buurtbewoners/vrijwilligers uit de wijk Welten, half februari weer met veel plezier en enthousiasme gestart met het plakken van honderden mozaïeksteentjes op de social sofa. Tijdens het plakken van de steentjes was er ook volop belangstelling van mensen die voorbij kwamen en even stil bleven staan om de vorderingen van dit kunstwerk te bewonderen. VRIENDEN VAN VKH Social Sofa | Scharwyerveld Ook bij Scharwyerveld heeft men even moeten wachten om daadwerkelijk met dit kunstproject te starten en zijn bewoners, buurtbewoners en leerlingen van basisschool Manjefiek in februari gestart met het ontwerpen en verzamelen van de input voor het definitief ontwerp. Zodra de situatie op locatie het toelaat zal men enthousiast verder aan de slag gaan en spreken we de hoop uit dat begin van de zomer dit project gerealiseerd is. En staat er een mooi bankje voor sociale ontmoetingen klaar. 15

KUNST AAN TAFEL O.L.V. BRIGITTA SANTEGOEDS Dankzij een donatie van het Fonds Lang Leve Kunst mag Sevagram Verwenzorg acht locaties laten deelnemen aan het kunstproject ‘Waardig afscheid nemen’. Bewoners beschilderen in mooie kleuren een persoonlijke keramische kei volgens een speciale procedure. Er blijft altijd een leeg plekje op deze stenen “kaal”, zodat na het overlijden van de betreffende cliënt zijn of haar naam op de keramische steen wordt toegevoegd. Zo blijft de herinnering aan de bewoners levendig. Vervolgens wordt de steen toegevoegd aan de andere keien die een rustig plekje hebben in de tuin van het zorgcentrum. Deelnemende locaties: - Scharwyerveld - Ter Eyck - Valkenheim - Oosterbeemd - Oranjehof - Fonterhof - Campagne - Langedael 16

Brigitta Santegoeds en Ingrid Kerckhoffs geven regelmatig workshops schilderen op muziek bij de diverse locaties. Dansend gaan de potloden & penselen over het papier, terwijl op de achtergrond piano muziek klinkt. Aan de hand van verschillende thema’s (bijvoorbeeld liefde, lente, herfst, zomer, zon, zee strand en dans worden de mooiste kunstwerken door de bewoners gecreëerd. Locatie: Tobias 14 juni 10.30 uur KUNST AAN TAFEL O.L.V. INGRID KERCKHOFFS Schilderen op live muziek Onder leiding van Ingrid, wordt op verschillende locaties Muziek aan Tafel oftewel een mooi muziekuurtje aangeboden. Samen met de activiteitenbegeleiders organiseert zij deze muzikale workshops, die bestemd zijn voor cliënten, familie en medewerkers. Locaties: Plataan 6 april 10.30 uur Dagbesteding Daalhof 11 april 14.00 uur Panhuys 12 april 10.30 uur Fonterhof 20 april 14.30 uur Scharwyerveld 5 en 19 april 10.30 uur St. Anna 26 april en 28 juni 10.30 uur De Hollehof 10 mei 14.30 uur Dr. Ackenshuis 11 mei 14.00 uur Ter Eyck 17 mei 14.30 uur Tobias 7 juni 10.30 uur Campagne 21 juni 10.30 uur 17

Tonnie’s Viniellie Klassieke Luisterkring Schunck Roofvogelshow Langedael was de gelukkige winnaar van de loting en mag het bedrijf de Valkenhof op 20 april as verwelkomen voor een heuse roofvogelshow op locatie. Tonnie’s Viniellie draait originele vinylplaatjes op aanvraag/verzoek van onze bewoners. Van te voren worden door de activiteitenbegeleiders, familie of zorgcollega’s verzoeknummers opgehaald bij de bewoners. Tijdens een gezellige middag worden deze dan gedraaid. Er kan worden gedanst, geluisterd of gewoon mooie, leuke en dierbare herinneringen opgehaald worden.Voor 2022 mag Tonnie’s Viniellie in totaal 7 optredens verzorgen bij Sevagram. Tonniie’s Viniellie zal op onderstaande data verzoeknummer plaatjes draaien via originele vinyl platen. Locaties: Licht & Liefde 24 april 13.00 - 16.00 uur Ter Eyck 8 mei 13.00 - 16.00 uur Molenpark 15 mei 18.00 uur Plataan 5 juni 13.00 - 16.00 uur Op 29 maart vindt er één sessie van de Klassieke Luisterkring van uit Schunck i.s.m. Sevagram Verwenzorg plaats in locatie Plataan voor cliënten van afd. 2 en afd. 8. Genieten van mooie werken, beroemde zangers en zangeressen, orkesten en musici. Tijden van vroeger herleven! 18

Optredens voor Licht & Liefde Voor Licht & Liefde mogen er dankzij sponsor Andi Smart Solutions Group maar liefst vijf optredens worden uitgezet. • Eén optreden van Karel Verspaget heeft op 6 maart plaatsgevonden (zingt tango’s, dansmuziek en past repertoire aan wat naadloos aansluit op de doelgroep). • Twee optredens van Tonnie’s Viniellie op 19 mei en 30 juni a.s. (Ton is gepassioneerd door muziek op vinyl. Met zijn uitgebreide platencollectie maakt hij elk feest compleet!) • Een optreden van Ivo van de Bijl op 30 april a.s. (zingt van Limburgs tot operette, van Engels tot Frank Sinatra en Andrea Bocelli. Repertoire uit de oude doos.) • Een optreden van Alm Power 7 juni a.s. (3-koppige muziekband uit Zuid-Limburg met “Tirolische” muziek). Karel Verspaget Ivo van der Bijl Alm Power 19

20 Ryan van den Akker, voormalig musicalster betovert met haar optreden elke keer opnieuw de bewoners. Haar optredens zijn een combinatie van bewegen, kunst en cultuur in een interactief samenspel. Locaties: Fonterhof 7 april 14.00 uur Ter Eyck 23 juni 14.00 uur Sponsor Unica Building Service financiert ook onderstaande optredens van Ryan. Locaties: De Hazelhof 28 april 14.00 uur Elfershof 6 mei 14.00 uur Piushof 12 mei 14.30 uur Zorgeloos met Ryan van de Akker Oranjekoor Oranjehof Eén keer per 14 dagen vindt er op maandagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in de even weken de repetitie van het oranjekoor plaats in Oranjehof. Na afloop wordt er samen na gepraat en soms nog lustig doorgezongen, onder het genot van een kopje koffie, een glaasje fris of wijn. • 4 april • 2 mei • 13 mei (Mariaviering) • 16 mei • 13 juni • 27 juni

Xuanxuan oftewel XUANNA (de nieuwe theaternaam van Xuanxuan) Social Bootcamp met Olga Commandeur Op 12 mei zal er wederom een social bootcamp plaatsvinden voor revalidanten van Plataan (afdeling 2 en 8) onder de sportieve leiding van Olga Commandeur. Heerlijk om na alle coronamaatregelen en beperkingen weer eens lekker los te kunnen en mogen gaan! Christina Petrou, Joline Soomers en Madieke Marjon, geschoolde opera-/musical-zangeressen bij André Rieu, gaan deze onderstaande locaties verblijden met hun muziekprogramma. Locaties: Dagbesteding Daalhof 28 april 14.00 uur Plataan afd. 2 7 mei 14.30 uur Licht & Liefde 8 mei 15.00 uur St. Anna 14 mei 15.00 uur Locaties: Panhuys 18 april 14.00 uur Langedael 18 juni 14.00 uur VerrasSing 21

Muziek Jong voor Oud Zangkoor Courage Zangkoor Courage is een zeer hechte zangersgroep en opgericht in Valkenheim. Het koor onder leiding van dirigent Ingrid Kerkckhoffs bestaat uit twintig koorleden en circa 8 bewoners. De repetities vinden tijdelijk plaats in Panhuys. De meeste optredens (circa twintig per jaar) vinden plaats in Valkenheim ,maar kunnen ook in andere Sevagram locaties komen zingen. Het koor begeleidt desgewenst processies en diverse gedenkvieringen. Het koor kan worden opgesplitst in drie groepjes van zeven personen.. 6 april Panhuys repetitie 17.45 uur 16 april Valkenheim Paasconcert (misschien in Mis vorm) 14.30 uur 20 april Panhuys repetitie 17.45 uur 11 mei Panhuys repetitie 17.45 uur 18 mei Panhuys repetitie 17.45 uur 20 mei Valkenheim Meiconcert 14.30 uur 1 juni Panhuys repetitie 17.45 uur 15 juni Panhuys repetitie 17.45 uur 16 juni Valkenheim Sacramentsdag Processie Valkenheim/ Oosterbeemd 19.00 uur 29 juni Panhuys repetitie 17.45 uur Eind december stonden er nog zes optredens van Muziek Jong voor Oud gepland. Corona gooide wederom roet in het eten. Deze optredens worden in maart en april ingehaald: Locaties: Piushof 8 maart 14.30 uur Licht & Liefde 21 maart 14.30 uur Ter Eyck 4 april 14.00 uur Licht & Liefde 7 april 14.30 uur De Regenboog 19 april 14.00 uur 22

Heidi Pittie ONTMOETINGEN ONLINE | Fonterhof Heidi Pittie komt uit een muzikale familie (vader Hub Pittie en broer Pascal Pittie zijn bekend in de nationale en internationale muziekwereld). Na haar afstuderen is ze via Opera Zuid in Maastricht en De Nederlandse Opera in Amsterdam terechtgekomen bij Het Straussorkest van Andre Rieu. Bij Rieu heeft ze acht jaar lang met veel plezier en passie gezongen en over de hele wereld gereisd. Graag laat Heidi horen hoe (muzikale) momenten van geluk klinken. Met haar optreden brengt ze sfeer en nostalgie. Locaties kunnen via de activiteitenbegeleiders of persoonlijk begeleiders bij interesse Heidi boeken via de website: www.sevagram-welzijn.nl Locatie: Oranjehof 20 april 15.00 uur Op vrijdagmiddag is er door Ontmoetingen Online om de twee weken een digitale “Op Pad sessie” in Fonterhof, die telkens start om 14.15 uur. Via de tv in de huiskamer komen de bewoners “op afstand” toch in allerlei steden en leuke dorpjes. Het is volop genieten. • 4 en 18 maart • 1, 15 en 29 april • 13 en 27 mei • 10 en 24 juni • 8 juli 23

De onvergetelijke Limburgse museumtafel komt vanuit het Limburgs Museum in Venlo naar diverse locaties. De tafel is een groot digitaal aanraakscherm waarmee je veel en diverse objecten van alle kanten kunt bekijken. Je raakt vanzelf “oan de praot” over alles wat je ziet en je hebt een leuk gesprek. Ook als je geheugen soms niet zo goed meewerkt. Je kunt je nu weer plots veel herinneren. “Op 17 februari, was een speciaal opgeleide gespreksleider van het Limburgs Museum te gast bij Langedael Vaals. Danielle Bloemen uit Vaals: “Dit mooie cadeau levert echt geluksmomenten op voor de bewoners. Limburgs Museum en Sevagram Verwenzorg: hartelijk dank hiervoor. Het was volop genieten. Een echte aanrader.” Locaties: Campagne 5 april 14:00 uur Dr. Ackenshuis 13 mei 14.30 uur Ter Eyck mei/juni n.t.b. Een medewerker van de Museum Plus Bus komt de tentoonstelling opzetten in de hal, het restaurant of een algemene ruimte van de locatie. De tentoonstelling bestaat uit vier replica’s van topstukken uit zestien deelnemende musea. In de eerste week van de tentoonstellingsperiode komt een ervaren museumdocent naar de locatie toe, die (met inachtneming van de eventueel nog geldende maatregelen) een inspirerend informatief gesprek en doe-opdracht bij de tentoonstelling heeft. Daarnaast verstrekt de Museum Plus Bus exemplaren van het kunstmagazine Totzo! en een stapel ansichtkaarten. Panhuys en Valkenheim Periode 28 maart t/m 11 april Museumdocent Panhuys 30 maart 10.30 - 12.00 uur Museumdocent Valkenheim: 30 maart 14.00 - 15.30 uur Langedael en Campagne Periode 11 april t/m 25 april Museumdocent Campagne 13 april 14.00 – 15.30 uur Museumdocent Langedael 13 april 10.30 – 12.00 uur Onvergetelijke museumtafel Museumplusbus en Topstukken on Tour 24

SPECIALE OPTREDENS VOOR DE DRIE WATERSNOODLOCATIES Ryan van den Akker Locaties: Oosterbeemd 21 april 14.30 uur Sponsor fonds RCOAK Geerlingshospice 17 mei 15.00 uur Sponsor Wiermans Verhuizingen Speciaal om het leven te vieren en mensen een hart onder de riem te steken, biedt Wiener Mélange een speciaal concert genaamd IK GEEF JE EEN ROOSJE aan met prachtige liedjes van Toon Hermans. De fleurige en kleurige dames kunnen niet anders dan een glimlach op ieders gezicht toveren. Met liedjes als ‘Café Biljart’, ‘Mediterrannee’ en natuurlijk ‘Ik geef je een roosje mijn roosje’. Locaties: Cliënten Valkenheim verblijvend in Campagne afd. Mus & Duif 9 mei 14.30 uur Oosterbeemd 14 juni 15.00 uur Ik geef je een roosje 25

Ook onze trouwe zangers van Oet ‘t Niks zij dit jaar weer van de partij. Bij de locaties Valkenheim en Oosterbeemd verzorgen ze nog 2 optredens de komende maanden. Locaties: Oosterbeemd 21 mei 15.00 uur Bewoners Valkenheim verblijvend in Campagne afd. Mus & Duif 19 juni 14.30 uur Trio Friends heeft al meer dan 50 jaar podiumervaring met een zeer gevarieerd (dans)programma. Locaties: Valkenheim 20 april 14.30 uur Oosterbeemd 18 mei 14.30 uur Valkenheim 15 juni 14.30 uur Trio Friends : Benny Stienen & friends Oet ‘t Niks Heidi Pittie Locaties: Valkenheim 20 mei 14.30 uur 26

Sevagram Verwenzorg ambassadeur, Martin Hurkens, zal ter gelegenheid van de terugkeer van een groot aantal bewoners naar Valkenheim als welkom een mooi optreden verzorgen op alle drie de prachtig ingerichte afdelingen. Aanvang: 14.00 uur op 30 maart 2022. Martin Hurkens Social Bootcamp Op 12 mei zal er een social bootcamp plaatsvinden voor bewoners van Oosterbeemd onder de sportieve leiding van Olga Commandeur. Heerlijk om na alle corona maatregelen en beperkingen weer eens lekker los te kunnen en mogen gaan! Bewegen is gezond en iedereen wil dan ook graag blijven bewegen en daardoor hopelijk zo lang mogelijk (redelijk) gezond blijven.

28 Een steunstichting van zorgorganisatie Sevagram

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwODg3