Kunst en Cultuur Progamma jul-aug-sep 2022

Kunst Cultuur Muziek Verwenzorg PROGRAMMA juli, augustus, september 2022 TERUGBLIK april, mei, juni 2022 JAARGANG 12 • NR. 35

Op de cover: Enkele kunstwerken van deelnemers Kunst door de buis Brigitta Santegoeds Projectleider Kunst & Cultuur Marion Schmitz Voorzitter Sevagram Verwenzorg Ingrid Kerckhoffs Coördinator Muziek Angelique Huynen Secretariaat Sevagram (Verwenzorg) Henri Dunantstraat 3 T (045) 560 27 02 www.sevagramverwenzorg.nl © 2022 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van Sevagram. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Colofon Opmaak en druk Limburgse Print Service Oplage: 2025 exemplaren Heeft u vragen over ons aanbod of heeft u suggesties? Dan kunt u contact opnemen met Angelique Coumans, bereikbaar via 06 - 34 05 32 64 op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Zij staat u graag te woord. Of stuur een mail naar angelique.coumans@sevagram.nl TeamWelzijn/Verwenzorg

Geachte lezer, Dit kunst-, cultuur- en muziekprogramma biedt u een terugblik op een groot aantal bijzondere activiteiten, die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Tevens ontvangt u de planning van het kunst-, cultuur- en muziekaanbod voor juli, augustus, september 2022. Het merendeel van de in dit programma aangeboden kunst- en cultuuractiviteiten kunnen enkel georganiseerd worden door de nauwe samenwerking tussen Sevagram Verwenzorg en een groot aantal enthousiaste maatschappelijk verantwoord ondernemers en landelijke en regionale fondsen. De aangeboden kunst- en cultuuractiviteiten in dit programma zijn een aanvulling op het reguliere activiteitenaanbod van Sevagram. Kunst, cultuur en muziek spelen vaak een heel belangrijke rol in een mensenleven. En genieten van kunst, cultuur stopt niet op het moment dat iemand in een verpleeghuis of zorgcentrum komt wonen of verblijft in een geriatrische revalidatiecentrum of hospice. Bij Sevagram kunnen bewoners volop genieten van de mooie dingen van het leven. Gewoon, omdat Sevagram deelname aan kunst en cultuuractiviteiten erg belangrijk vindt. NB.1 Bij enkele activiteiten in dit programma staat nog geen datum en/of tijdstip vermeld. Informeert u hiervoor bij uw persoonlijk begeleider of de coördinator Zorg en Welzijn. Op moment van het ter perse van dit kunst- en cultuurprogramma waren sommige data en tijdstippen namelijk nog niet bekend. NB.2 Dit magazine is zeker ook als naslagwerk bestemd voor medewerkers, in het bijzonder de activiteitenbegeleiders, persoonlijk begeleiders, coördinatoren zorg en welzijn, leidinggevenden en cliëntenraadsleden. Ook de fondsen en maatschappelijk betrokken relaties waar Sevagram Verwenzorg mee samenwerkt ontvangen een exemplaar, zodat ook zij weten wat er met hun donatie is gebeurd en hoe dit ervaren is door de cliënten. Verwenzorg is ooit begonnen met een kistje heerlijke verse kersen voor bewoners in de langdurige zorg. Sindsdien staat de kers symbool voor verwenzorg. Het is de Vitamine V in de zorg! Sevagram Verwenzorg is bedoeld om mensen, die van anderen afhankelijk zijn voor het genieten van leuke dingen, regelmatig te verrassen met extra en bijzondere aandacht. Het zijn allemaal activiteiten die niet uit de reguliere financiële middelen van Sevagram betaald kunnen worden. Vandaar dat de steunstichting Sevagram Verwenzorg is opgericht en hiervoor nauw samenwerkt met landelijke en regionale fondsen én maatschappelijk betrokken relaties, omdat ook zij de bewoners van evagramVerwenzorg een warmhart toedragen. Wanneer Sevagram Verwenzorg een activiteit aanbiedt, dan herkent u dat aan het kersensymbool bij het betreffend aanbod in dit Programma. De fondsen of ondernemers, die een bepaald project meefinancieren vermelden wij eveneens bij de desbetreffende activiteit. Sevagram Verwenzorg Een steunstichting van zorgorganisatie Sevagram 3

Terugblik Kunst, cultuur en muziek Schilderen op live muziek | Panhuys Kunst door de buis | Sevagram Thuiszorg Samen met bewoners, vrijwilligster Els Dekkers en voormalig Panhuys collega Emanuelle Schins zijn eind maart twee kleurrijke schilderijen gemaakt op live muziek (Ingrid Kerckhoffs). De uiteindelijke schilderijen zijn medio april door de deelnemers trots onthuld. De kunstwerken hebben een bijzondere plek in Panhuys gekregen waar iedere bewoner en bezoeker vanaf nu volop van de kleurrijke werken kan genieten. Half januari startte online de eerste kunstopdracht van het nieuwe project Kunst door de Buis, speciaal voor thuiszorgcliënten Sevagram. Ondertussen drie kunstopdrachten verder met laaiend enthousiaste reacties van de deelnemers. Het verschil met het eerdere project Kunst door de Brievenbus is dat de deelnemers via een digitale workshop onder leiding van Brigitta Santegoeds in kleine groepjes diverse kunstenaars, kunststromingen en de door hen te maken opdrachten digitaal bespreken. Zo werden o.a. de kunstenaars Nicki de Saint Phalle en Andy Warhol uitvoerig besproken. Iedere deelnemende thuiszorgcliënt werkt op zijn eigen manier en tempo aan de kunstopdrachten en doet bij het bespreken van de zelf gemaakte kunstwerken steeds nieuwe ideeën op voor nieuwe kunstopdrachten. Dit kunstproject wordt ondersteund door de vrijwilligers Chrit Veugen, Anita Sougnez, Annemie Geurts en Nico Eikenboom, die de materialen telkens bij de thuiszorgcliënten bezorg(d)en. Met dank aan Cultuurmakers Maastricht en Sevagram Verwenzorg. 4

Kunst door de brievenbus | Nominatie Planetree Award Het prachtige project Kunst door de brievenbus is één van de drie initiatieven geweest die genomineerd waren voor de Planetree Award 2022. Planetree Nederland, een samenwerkingspartner van Sevagram, heeft dit project genomineerd wegens het innovatieve karakter. Het kunstproject richtte zich met name op (eenzame) thuiszorgcliënten in Maastricht. Helaas bleef het bij deze nominatie. Alleen al deze nominatie door Planetree Nederland is een mooie waardering voor project en een opsteker voor de thuiszorgcliënten. Er is een viertal filmpjes gemaakt van het project Kunst door de Brievenbus. Deze zijn te zien op onze website www.sevagramverwenzorg.nl onder Activiteiten > Video’s. Beslist de moeite waard om er naar te kijken en luisteren. 5

Lang Leve Kunst | Oranjehof en Fonterhof Vol passie hebben bewoners van Oranjehof en Fonterhof bijzondere Kunst herdenkingsstenen onder leiding van Brigitta Santegoeds beschilderd. Eén van de beschilderde stenen wordt na het overlijden van een bewoner, voorzien van diens naam en neergelegd bij het Mariabeeld in de tuin. Op Allerzielen ontvangt familie als herinnering en troost deze betreffende steen. Onder grote belangstelling werden deze speciale stenen door Deken Bronneberg van Gulpen en Nic Soomers, geestelijke verzorger Sevagram ingezegend. Eind mei werd eveneens onder grote belangstelling in de binnentuin van Oranjehof, de inzegening van de herdenkingsstenen door directeur Esther Cromheecke-Horsten geopend. Het stilstaan bij het leven en het stilstaan bij de dood was een mooi bruggetje naar de prachtige herdenkingstenen. Pater Bles en Thomas van der Horst, geestelijke verzorger Sevagram, hebben in Oranjehof de herdenkingsstenen ingezegend. Met dank aan het Fonds Lang Leve Kunst in samenwerking met Sevagram Verwenzorg kunnen in totaal acht locaties aan dit mooie kunstproject deelnemen. Wordt vervolgd. 6

Topstukken on Tour De Museum Plus Bus verscheen recent met “Topstukken on Tour” in Panhuys, Valkenheim, Langedael en Campagne. Telkens voor een periode van 2 weken. In de eerste week lichtte een ervaren museumdocent toe wanneer, waarom en door welke kunstenaar de originele kunstwerken gemaakt zijn. Zowel bewoners, familie, buurtbewoners waren van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Deze kunsttentoonstelling bestaat uit vier replica’s van bekende kunstenaars. Deze aanbieding van de Museum Plus Bus is een zeer leerzame tentoonstelling. In het najaar kunnen de bewoners van Oranjehof en Fonterhof genieten van deze mooie tentoonstelling. 7

Muziek aan tafel Samen met de activiteitenbegeleiders op locatie heeft Ingrid Kerckhoffs deze workshop afgelopen periode aangeboden aan bewoners en hun familie. Bij dit speciale muziekuurtje staan verschillende thema’s centraal zoals : klassieke muziek, Duitse schlagers, muziek uit de jaren 60/70/80, muziek aan bed, gebruik boomwhackers en muziek instrumenten, fruitshakers, pastorale muziek en het gebruik van muziekkussens. 8

Luchtdirigent Richard van Roessel Klassieke Luisterkring Schunck Richard van Roessel presenteert graag een interactieve en ludieke combinatie van “Muziek en Bewegen” via luchtdirigeren. De deelnemers zijn even letterlijk en figuurlijk hun eigen Maestro op meeslepende muziek. Luchtdirigeren is doen alsof je dirigent bent van je eigen denkbeeldige orkest. Na een warming-up waarin alle ledematen, afhankelijk van de vitaliteit van de oudere, worden bewogen, neemt Richard hen steeds meer mee in de overgave aan klassieke muziek van diverse componisten. Zo worden cliënten op een enthousiaste en meeslepende manier meegenomen in de wereld van de muziek. Een wereld die niemand onberoerd laat. Afgelopen periode heeft er een sessie van de Klassieke Luisterkring vanuit Schunck i.s.m. Sevagram Verwenzorg plaatsgevonden in Plataan voor revalidanten van afdeling 2 en 8. Volop genieten van mooie werken, verhalen over beroemde zangers en zangeressen, orkesten en musici. Tijden van vroeger herleven! Miriam Erkens van Schunck liet allerlei fragmenten horen en zien en vertelde er enthousiast over. Dit tot groot genoegen van de vele deelnemers. 9

Zangeres Heidi Pittie on Tour | Oranjehof en St. Anna Xuanna, de jongste ambassadeur van Sevagram Verwenzorg Afgelopen maanden heeft Xuanna verschillende optredens verzorgd voor bewoners van Scharwyerveld, Plataan, Licht &Liefde, St. Anna en Piushof. Elke keer opnieuw is haar optreden een zeer succesvolle middag. Heidi komt uit een muzikale familie. Na haar afstuderen is ze via Opera Zuid in Maastricht, de Nederlandse Opera in Amsterdam aangekomen bij het Strausorkest van André Rieu. Bij Rieu heeft ze acht jaar lang met veel plezier en passie gezongen en over de hele wereld gereisd. Genieten van haar mooie stem, de bijzondere sfeer en nostalgie: dat leverde in april de twee mooie optredens bij Oranjehof en St. Anna op. 10

Roofvogelshow | Langedael Tonnie’s Viniellie Tonnie’s Viniellie draait originele vinylplaatjes op aanvraag/verzoek van bewoners. Van te voren worden door activiteitenbegeleiders/familie of zorgcollega’s verzoeknummers opgehaald. Er wordt gedanst, geluisterd of gewoon mooie herinneringen opgehaald. Tonnie heeft in mei en juni bij Licht en Liefde, Ter Eyck, Molenpark en Plataan een verzoekplatenmiddag mogen verzorgen. Oude tijden herleefden en zijn zeer zeker voor herhaling vatbaar. Dankzij Frans, Marga & Jens van de Valkenhof roofvogeldemonstraties hebben bewoners van Langedael, op een hele speciale manier van dichtbij mogen genieten en kennis mogen maken met deze prachtige vogels. Het was een bijzondere middag en anders dan een muziek- of cultuurmiddag. Bewoners hebben volop genoten van deze activiteit die anders dan anders was. Een activiteit die voor herhaling vatbaar is. 11

Optredens Licht en Liefde Dankzij Andi smart solutions group konden maar liefst vijf optredens worden georganiseerd bij Licht en Liefde. Deze optredens hebben in maart, april, mei en juni plaatsgevonden. • Een optreden van Karel Verspaget (tango’s, dansmuziek en past repertoire aan dat naadloos aansluit op de doelgroep); • Een optreden van Tonnie’s Viniellie; • Een optreden van Ivo van der Bijl; • Een optreden van Alm Power (muziekband uit Zuid-Limburg met Tiroolse muziek). 12

Van 8 tot en met 13 mei 2022 is Sevagram met een groep van 37 (cliënten en familieleden) deelnemers en 9 personeelsleden op bedevaart naar Lourdes geweest. Dit dankzij de enthousiaste medewerkers die zich hiervoor hebben aangemeld in samenwerking met Medireva, Huis voor de Pelgrim, Sevagram Verwenzorg en de fondsen: Kanunnik Salden Nieuwenhof, Lambert van Middelhoven, Jan en Clara Nijssen, Mr. Paul de Gruyterstichting, Groene Kruis Heerlen. Deze reis had zonder de bezielende begeleiding van Nic Soomers (Geestelijk Verzorger) en Christianne Huntjes-Craft (medewerker Fonterhof) niet kunnen plaatsvinden. Een groot compliment voor hen beiden is dan ook op zijn plaats. Op de website van Sevagram Verwenzorg treft u een uitgebreid reisverslag aan inclusief een groot aantal foto’s die weergeven wat een prachtige reis het is geweest (www.sevagramverwenzorg.nl). Een hartelijk dank-je-wel aan alle betrokkenen. Onderstaand voor uw beeldvorming een bedankbrief van twee tevreden deelnemers aan deze reis! “Lourdes... wat was het geweldig! Vroeger dachten wij dat Lourdes-reizen voor oude mensen was. Nou, daar willen we dan toch echt op terugkomen. Super geregeld Enkele weken geleden kwam er info over een reis met Sevagram (Verwenzorg) naar Lourdes. Mijn partner van 56 jaar woont in St. Anna in Welten. We werden nieuwsgierig en overwogen om mee te gaan. Samen maakten we ons zorgen om de zorg die mijn partner nodig heeft, maar deze zorg werd al snel bij ons weggenomen. We hoefden ons hier absoluut niet druk over te maken, het zou allemaal geregeld zijn. Nou dat kunnen wij jullie vertellen: het was ook echt super geregeld! Wat hebben Nick, Arthur, Leon, de reisleider, de mensen van de zorg en de fotograaf toch hun best gedaan, wat zeg ik, hun best gedaan?...súper hun best gedaan! Alles was geregeld: kaartjes op de koffers, hulp op het vliegveld, lunchpakket op het vliegveld, de koffers op de band, het instappen in vliegtuig…we konden het loslaten, het verliep allemaal perfect. Wat voor de organisatoren en de zorg misschien stressig was, hebben wij hier absoluut niks van meegekregen of geen enkele last gehad. Aangekomen in Lourdes wederom geen zorgen, koffers kwamen eraan, bus stond klaar, wij hoefde alleen maar in te stappen. Hotelkamers en rolstoelen geregeld, we konden zo weer aanschuiven voor het diner. We hadden een programmaboekje gekregen met iedere avond uitleg over de tijden van de missen, de stadswandeling en alles over de activiteiten die we gingen dan ook het was tot in de puntjes geregeld. Mooie pelgrimsreis naar Lourdes 2022 13

Toppers Laten we de lieve zorgmedewerkers vooral niet vergeten, wat een toppers! Dag en nacht stonden ze klaar om hulp te bieden, voor hun vakantie hebben ze geweldig werk geleverd. Ondanks dat het heel vermoeiend voor hen moet zijn geweest, waren ze er toch telkens weer om een rolstoel te duwen of de gewenste zorg op dat moment te bieden. Onze dank hiervoor is groot. Alles bij elkaar was het een geweldige reis. We hebben er gebeden, maar zeker ook vrienden en vriendinnen aan overgehouden. Soms met een traan, maar vaker met een lach, hetgeen ons weer iets gesterkt en kracht gegeven heeft. We zijn met z’n allen weer veilig thuisgekomen. Wij hopen iedereen de volgende keer weer te treffen. Kanjers, van harte bedankt voor alles! Lieve groet, Hannie en Jo Crombach” 14

WATERSNOODRAMP VALKENBURG Hart onder de riem optredens Naar aanleiding van de watersnoodramp ontving Sevagram Verwenzorg veel donaties in natura voor de drie getroffen locaties (Geerlingshospice, Valkenheim en Oosterbeemd). Ook zijn er fondsen en relaties van Sevagram (Verwenzorg), die optredens van artiesten voor deze locaties financierden. Veel bedrijven en fondsen leven nog steeds mee en steunen deze drie locaties waar mogelijk. Onderstaand een sfeerimpressie van de (gesponsorde) activiteiten na de watersnoodramp. Kwartet van Kamerorkest KAMERATA ZUID Kamerorkest Kamerata Zuid heeft in maart een concert geven voor bewoners van Oosterbeemd. Dit kwartet van getalenteerde muzikanten heeft gezorgd voor een mooi optreden. De bewoners hebben genoten van Kamerata Zuid. Het optreden is mogelijk gemaakt door CZ en Sevagram Verwenzorg. Pascal Wiermans vanWiermans Verhuizingen zorgde als sponsor voor de broodnodige kers op de taart: 1,5 uur enthousiast bewegen met Olga. In mei vond er in Oosterbeemd een beweegworkshop plaats onder de bezielende en sportieve leiding van Olga Commandeur (bekend van o.a. Omroep Max). Heerlijk om na alle coronamaatregelen en beperkingen weer eens lekker los te mogen gaan! Gretig werd er dan ook van dit mooie aanbod gebruikgemaakt. Veel dank aan Wiermans verhuizingen! In beweging met Olga Commandeur 15

Theater PUUR heeft afgelopen april in Valkenheim en Oosterbeemd een mooie en kleurrijke voorstelling gegeven. Deze bijzonder kleurrijke voorstellingen zijn volledig gebaseerd op het prikkelen en het aanspreken van de zintuigen. Het beleven en het maken van wezenlijk contact met bewoners met natuurlijk heel veel plezier! Trio Friends heeft al meer dan 50 jaar podiumervaring met een zeer gevarieerd (dans) programma voor onze bewoners. Zij hebben in de maanden april, mei en juni de bewoners van Valkenheim en Oosterbeemd met optredens verwend. Trio Friends Oet ‘t Niks Theater PUUR Ook onze trouwe zangers van Oet ‘t Niks zijn dit voorjaar weer van de partij geweest. In Oosterbeemd en Valkenheim hebben ze in juni weer een enthousiast optreden verzorgd. Bewoners hebben genoten. 16

Bart, met de ‘B’ van Brabantse Gezelligheid, is een ervaren zanger/ entertainer met een jarenlange ervaring in de entertainmentwereld en zorg. De zorg? Jazeker! Bart van Loon is iemand die mensen direct aan hun oma zouden toevertrouwen. Sterker nog: speciaal voor deze doelgroep verzorgt Bart al jaren speciale optredens. Het kenmerkt de goedlachse zanger: de tijd nemen om écht even binnen te dringen in de gedachten van zijn medemens. Even terug naar mooie gedachten en een lach op het gezicht. Afgelopen juni heeft Bart voor Oosterbeemd en Valkenheim twee enthousiaste en muzikale optredens verzorgd. Martin Hurkens - Ambassadeur Sevagram Verwenzorg Bart van Loon Na maanden bouwen aan een nieuw Valkenheim was het eindelijk weer feest. Eind maart zijn de bewoners van Valkenheim weer (deels) teruggekeerd en hebben zij in de verschillende huiskamers mogen genieten van de optredens van Martin Hurkens. Wat was dit een verrassing voor de bewoners van Valkenheim. Met dank aan Sevagram Verwenzorg en het RCOAK, die dit mogelijk gemaakt hebben. 17

Social Sofa | Molenpark Vooruitblik Kunst, cultuur en muziek VRIENDEN VAN VKH Op 10 maart 2021 dienden buurtbewoners uit de wijk Welten/Benzerade bij ANBI-stichting Frisse Wind uit Heerlen een fondsenverzoek in voor een financiële bijdrage voor een Social Sofa voor verpleeghuis Molenpark. Sevagram Verwenzorg heeft als steunstichting van Sevagram vervolgens een aanvullende fondsenaanvraag ingediend bij de Stichting Vriendenkring VKH. Zo hebben leerlingen van de basisschool De Tovercirkel en buurtbewoners uit Welten met bewoners, hun familie, vrijwilligers en medewerkers van Molenpark allen een enthousiaste bijdrage geleverd. Ondanks dat zij, af en toe noodgedwongen door corona, een pas op de plaats moesten maken is het hen gelukt om een fris ontwerp te maken en hebben zij, letterlijk steentje voor steentje, deze kunstbank uiteindelijk kunnen realiseren. Een en ander heeft naast het creatief bezig zijn en out-of the-box denken ook geresulteerd in duurzame ontmoetingen, nu en in de toekomst. Onthulling: 29 juni 2022 van 11.00 uur – 12.00 uur. 18

Social Sofa | Scharwyerveld Kunstproject ‘Waardig afscheid nemen’ Ook bij Scharwyerveld heeft men even moeten wachten om daadwerkelijk met dit kunstproject te starten en zijn bewoners, buurtbewoners en leerlingen van basisschool Manjefiek in februari gestart met het ontwerpen en verzamelen van de input voor het definitief ontwerp. De situatie op locatie laat het nu inmiddels toe om enthousiast verder aan de slag gaan. En staat er binnenkort een mooi bankje voor sociale ontmoetingen klaar. Er zal beslist menig mooi gesprek plaatsvinden op deze Social Sofa. Met dank aan de sponsoren en het Buurtfonds voor het geduld. Normaliter dient binnen één jaar na toekenning van de donatie de Social Sofa gerealiseerd te zijn. Dankzij een donatie van het Fonds Lang Leve Kunst mag SevagramVerwenzorg acht locaties laten deelnemen aan het kunstproject ‘Waardig afscheid nemen’. Bewoners beschilderen in mooie kleuren een persoonlijke keramische kei volgens een speciale procedure. Er blijft altijd een leeg plekje op deze stenen “kaal”, zodat na het overlijden van de betreffende cliënt zijn of haar naam op de keramische steen wordt toegevoegd. Zo blijft de herinnering aan de bewoners levendig. Vervolgens wordt de steen toegevoegd aan de andere keien die een rustig plekje hebben in de tuin van het zorgcentrum. De onderstaande locaties gaan binnenkort van start met dit mooie kunstproject: - Scharwyerveld - Ter Eyck - Valkenheim - Oosterbeemd - Campagne - Langedael Oranjehof en Fonterhof hebben dit mooie project inmiddels afgesloten, zie pagina 6 van dit Programmaboekje. 19

20 Bewoners van De Hazelhof gaan de komende weken werken aan het project: Mijn ouderlijk huis. Met uiterst fijne penstreken wordt ofwel het ouderlijk huis ofwel een voor hen belangrijk gebouw uit hun jeugd subtiel nagetekend. Het resultaat zal verbluffend zijn net als de zeer persoonlijke gesprekken tijdens deze activiteit. Met dank aan het Fonds Lang Leve Kunst! Data 27 juni 13.00 uur 4, 19 en 25 juli 13.30 uur Kunstproject: Mijn ouderlijk huis | De Hazelhof 10-jarig bestaan van Oranjehof Daarom vindt er van 11 t/m 15 juli een feestweek speciaal voor bewoners in Oranjehof plaats. Dankzij de hulp van Sevagram Verwenzorg kan deze feestweek georganiseerd kan worden. Zo is er door Sevagram Verwenzorg een crowdfundingactie gestart en zijn onder andere ook mooie donaties ontvangen van het Armoedefonds en Festival Vocallis. Veel familieleden hebben deelgenomen aan de crowdfundingactie via Geef.nl en hebben op deze manier hun steentje kunnen bijdragen om er een onvergetelijke feestweek van te maken. Wordt vervolgd in de volgende uitgave.

Muziek aan tafel Steven Roox | Scharwyerveld Ingrid Kerkchoffs, coördinator muziek, organiseert muzikale workshops, die speciaal bestemd zijn voor bewoners. Locaties Datum Tijd Dr. Ackenshuis afd. Groenendaal 6 juli 10.30 - 12.00 uur Dr. Ackenshuis afd. Groenendaal 7 september 14.00 - 15.30 uur Fonterhof 20 juli 10.00 uur De Hollehof 5 juli 14.30 uur De Hollehof 30 augustus 14.30 uur Plataan afdeling 8 12 juli 10.30 uur Plataan afdeling 8 3 augustus 10.30 uur Plataan afdeling 2 28 september 10.30 uur Scharwyerveld afd. Somatiek 14 juli 10.30-12.00 uur Scharwyerveld afd. Somatiek 13 september 10.30-12.00 uur St. Anna 2 augustus 10.45 uur St. Anna 6 september 10.45 uur Ter Eyck 12 juli 14.30-16.00 uur Ter Eyck 20 september 14.30-16.00 uur Tobias Etage 1 26 juli 14.30-16.00 uur 21

Bewegen met Olga Commandeur Ik geef je een roosje Bart van Loon In totaliteit zal Olga twaalf workshops in 2022 aanbieden. Op dit moment zijn onderstaande data al bekend. Aarzelt u niet langer, maar kom mee bewegen. Aanmelden via de zorgcoördinator Welzijn op uw locatie. Locaties: Tobias 5 juli 15.00 - 16.00 uur Oranjehof 5 juli 18.30 - 19.30 uur De Regenboog 24 augustus 14.00 - 15.00 uur Elfershof 24 augustus 15.30 - 16.30 uur Langedael 13 september 15.00 - 16.00 uur Dr. Ackenshuis 13 september 18.30 - 19.30 uur Speciaal om het leven te vieren en mensen een hart onder de riem te steken, biedt Muziek Jong voor Oud een speciaal concert genaamd IK GEEF JE EEN ROOSJE aan met prachtige liedjes van Toon Hermans gespeeld door duo Wiener Mélange. Locaties: Panhuys 19 juli 14.30 uur Licht en Liefde 21 juli 15.00 uur Oranjehof 15 oktober 15.00 uur Locatie: Langedael 13 juli 14.30 uur Met dank aan VRIENDEN VAN VKH 22

Xuanna Locaties: Plataan afd. 8 16 juli 14.30 uur Tobias etage 3 25 juli 14.30 uur Dagbesteding Daalhof 26 juli 14.00 uur Oranjehof 21 augustus 15.00 uur Musicalster (voormalig) Ryan van den Akker betovert telkens weer een glimlach op de gezichten van de bewoners. Op welke locatie zij ook komt. Ryan ga zo door, je maakt bewoners blij en zij kijken niet voor niets naar je uit. Je bent van harte welkom. Locaties: Ter Eyck 19 juni 14.00 uur Molenpark 21 juli 14.00 uur Zorgeloos met Ryan van den Akker Tonnie’s Viniellie Tonnie’s Viniellie draait originele vinylplaatjes op aanvraag/verzoek van onze bewoners. De verzoeknummers van onze bewoners worden van te voren door de activiteitenbegeleiders/familie of zorgcollega’s opgehaald. Er wordt geluisterd, gedanst of gewoon mooie herinneringen opgehaald. Oude tijden herleven en zorgen voor een geweldige middag . Locaties: Langedael 2 juli 13.00 - 16.00 uur Panhuys 14 augustus 13.00 - 16.00 uur 23

SPECIALE OPTREDENS VOOR DE DRIE WATERSNOODLOCATIES Zangkoor Courage Roofvogelshow Zangkoor Courage is een zeer hechte zangersgroep en opgericht in Valkenheim. Het koor onder leiding van dirigent Ingrid Kerkckhoffs bestaat uit twintig koorleden en ongeveer 8 bewoners. De repetities vinden tot september plaats in Panhuys. De meeste optredens (ongeveer twintig per jaar) vinden plaats in Valkenheim, maar kunnen ook in andere Sevagram locaties georganisaard worden. Het koor begeleidt desgewenst processies en diverse gedenkvieringen. Het koor kan worden opgesplitst in drie groepjes van zeven personen. Locaties: Panhuys - repetitie 13 juli 17.45 uur - repetitie 20 juli 17.45 uur - repetitie 7 september 17.45 uur - repetitie 21 september 17.45 uur - repetitie 28 september 17.45 uur Valkenheim - herftsconcert 23 september 14.30 uur Roofvogelshow: een andere activiteit dan kunst of cultuur. Maar in dankbaarheid ontvangen, zowel in Oosterbeemd als Valkenheim. Bewoners kijken er naar uit. Oosterbeemd 2 augustus 14.30 uur Valkenheim 1 september 14.30 uur 24

Olga organiseert speciaal voor ouderen de workshop Bewegen met Olga Commandeur. Bewegen op ieders eigen tempo en naar eigen kunnen. Een voldaan gevoel hebben dat je “echt” gesport hebt. Dat is pas fijn. Dagen erna praten bewoners nog over hun “gymles, maar dan moderner “… Valkenheim 28 juni 10.30 uur Oosterbeemd 28 juni 14.30 uur Bewegen met Olga Commandeur Trio Friends Trio Friends heeft al meer dan 50 jaar podiumervaring met een zeer gevarieerd (dans)programma. Zij zijn aanwezig: Oosterbeemd 20 juli 14.30 uur 25

Diva “Kim Savelsbergh” is een warme en spontane sopraan. Ze staat niet op het podium, maar tussen de mensen. Ze wil juist dichtbij staan en iedereen oprechte aandacht geven. Met de combinatie van professionele zang en persoonlijke aandacht zorgt zij ervoor de herinneringen weer opborrelen. Met een variërend repertoire van klassiek tot modern is er voor iedereen wat wils. Locaties: Oosterbeemd 1 september 13.30 uur Geerlingshospice 1 september 15.45 uur Valkenheim 5 september 13.30 uur Diva Dichtbij Ik geef een roosje Speciaal om het leven te vieren en mensen een hart onder de riem te steken, biedt Muziek Jong voor Oud een speciaal concert genaamd IK GEEF JE EEN ROOSJE aan met prachtige liedjes van Toon Hermans gespeeld door duo Wiener Mélange. De fleurige en kleurige dames kunnen niet anders dan een glimlach op ieders gezicht toveren. Geerlingshospice 18 juli 15.00 uur – 16. 00 uur 26

Oet ‘t Niks Tonnie’s Vieniellie Ook onze trouwe zangers van Oet ‘t niks zijn deze zomer weer van de partij. Bij Valkenheim & Oosterbeemd verzorgen ze de komende maanden twee optredens. Valkenheim 23 juli 14.30 uur Oosterbeemd 10 september 14.30 uur Oosterbeemd 17 juli 13.00 -16.00 uur Valkenheim 7 augustus 13.00-16.00 uur

28 Een steunstichting van zorgorganisatie Sevagram

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwODg3