Kunst en Cultuur Progamma okt-nov-dec 2022

Kunst Cultuur Muziek Verwenzorg PROGRAMMA oktober, november, december 2022 TERUGBLIK juli, augustus, september 2022 JAARGANG 12 • NR. 36

Op de cover: Enkele kunstwerken van het project ‘Mijn ouderlijk huis’. Brigitta Santegoeds Projectleider Kunst & Cultuur Marion Schmitz Voorzitter Sevagram Verwenzorg Ingrid Kerckhoffs Coördinator Muziek Angelique Huynen Secretariaat Verwenzorg Sevagram (Verwenzorg) Henri Dunantstraat 3 T (045) 560 27 02 www.sevagramverwenzorg.nl © 2022 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van Sevagram. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Colofon Opmaak en druk RPO Rebema Oplage: 2025 exemplaren Heeft u vragen over ons aanbod of heeft u suggesties? Dan kunt u contact opnemen met Angelique Coumans, bereikbaar via 06 - 34 05 32 64 op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Zij staat u graag te woord. Of u stuurt een mail naar angelique.coumans@sevagram.nl Team Kunst, Cultuur, Muziek en Verwenzorg

Geachte lezer, Dit kunst-, cultuur- en muziekprogramma biedt u een terugblik op een groot aantal bijzondere activiteiten, die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Tevens ontvangt u de agenda van het Sevagram Verwenzorg kunst- en cultuuraanbod voor oktober, november, december 2022. Het merendeel van de in dit programma aangeboden kunst- en cultuuractiviteiten kunnen enkel georganiseerd worden door de nauwe samenwerking tussen Sevagram Verwenzorg, een groot aantal enthousiaste maatschappelijk betrokken ondernemers en landelijke en regionale fondsen. De aangeboden kunst- en cultuuractiviteiten in dit programmaboekje zijn een aanvulling op het reguliere activiteitenaanbod van de diverse Sevagram locaties. Kunst, cultuur en muziek spelen vaak een heel belangrijke rol in een mensenleven. En genieten van kunst, cultuur stopt niet op het moment dat iemand in een verpleeghuis of zorgcentrum komt wonen of tijdelijk verblijft in een geriatrisch revalidatiecentrum of hospice. Bij Sevagram kunnen bewoners, revalidanten en gasten (in het hospice) volop genieten van de mooie dingen van het leven. Gewoon, omdat Sevagram deelname aan kunst en cultuuractiviteiten erg belangrijk vindt. NB.1 Bij enkele activiteiten in dit programma staat nog geen datum en/of tijdstip vermeld. Informeert u hiervoor bij uw persoonlijk begeleider of de coördinator Zorg en Welzijn. Op het moment van het ter perse gaan van dit kunst- en cultuurprogramma waren sommige data en tijdstippen namelijk nog niet bekend. NB.2 Dit magazine is zeker ook als naslagwerk bestemd voor medewerkers, in het bijzonder de activiteitenbegeleiders, persoonlijk begeleiders, coördinatoren zorg en welzijn, leidinggevenden en cliëntenraadsleden. Ook de fondsen en maatschappelijk betrokken relaties waar Sevagram Verwenzorg mee samenwerkt ontvangen een exemplaar, zodat ook zij weten hoe hun donatie is besteed en welke ervaring dit is geweest voor onze cliënten. Verwenzorg is ooit begonnen met een kistje heerlijke verse kersen voor bewoners in de langdurige zorg. Sindsdien staat de kers symbool voor verwenzorg. Het is de Vitamine V in de zorg! Sevagram Verwenzorg is bedoeld om mensen, die van anderen afhankelijk zijn voor het genieten van leuke dingen, regelmatig te verrassen met extra en bijzondere aandacht. Het zijn allemaal activiteiten die niet uit de reguliere financiële middelen van Sevagram betaald kunnen worden. Vandaar dat de steunstichting Sevagram Verwenzorg is opgericht en hiervoor nauw samenwerkt met landelijke en regionale fondsen én maatschappelijk betrokken relaties, omdat ook zij de bewoners van Sevagram Verwenzorg een warm hart toedragen. Wanneer Sevagram Verwenzorg een activiteit aanbiedt, dan herkent u dat aan het kersensymbool bij het betreffend aanbod in dit Programma. De fondsen of ondernemers, die een bepaald project meefinancieren vermelden wij eveneens bij de desbetreffende activiteit. Sevagram Verwenzorg Een steunstichting van zorgorganisatie Sevagram 3

Terugblik Kunst, cultuur en muziek Schilderen op live muziek | Licht en Liefde, Langedael en Daalhof Afgelopen maanden hebben bewoners van Langedael en Licht en Liefde en deelnemers aan de dagactiviteiten in Daalhof onder leiding van Ingrid Kerckhoffs en Brigitta Santegoeds, kleurrijke schilderijen gemaakt op live muziek. Geïnspireerd op bekende liedjes van o.a. Beppie Kraft, Bennie Neyman, Bach tot ABBA dansten zij geconcentreerd met hun penseel over het schildersdoek/papier. De eindresultaten werden na afloop besproken en in Langedael worden de twee kunstschilderijen binnenkort voor hun nieuwe huiskamer feestelijk onthuld. 4

Herdenkingsstenen | Ter Eyck en Oosterbeemd Vol passie hebben bewoners van Ter Eyck en Oosterbeemd herdenkingsstenen onder leiding van Brigitta Santegoeds beschilderd. Stenen, waarvan één na het overlijden van een bewoner, voorzien wordt van diens naam. De steen wordt neergelegd bij het Mariabeeld of de heilige Barbara in de tuin van de betreffende locatie. Op Allerzielen ontvangen de betreffende families als herinnering en troost één van deze stenen. Oosterbeemd Begin augustus werd in Oosterbeemd onder grote belangstelling door pastoor Janssen (parochie Valkenburg) de herdenkingsstenen en het Mariabeeld ingezegend. Pastoor Janssen had een mooie zegening uitgesproken voor Maria en heeft haar benoemd tot: O.L. Vrouwe van Sevagram, moeder en patrones van allen, die staat voor zorg met bezieling. Dankzij het Lang Leve Kunst Fonds en het Fonds voor Sociale Instellingen (FSI) en Sevagram Verwenzorg hebben maar liefst acht Sevagram locaties aan dit mooie kunstproject kunnen deelnemen. Ter Eyck Voorafgaand door een mis werd in juli in Ter Eyck onder grote belangstelling door pastoor Janssen (parochie Heerlerheide) en Thomas van der Horst, geestelijke verzorger, de herdenkingsstenen en de heilige Barbara (beschermheilige van o.a. de mijnwerkers) ingezegend. De mis werd muzikaal begeleid door Ingrid Kerkhoffs. Als oud-mijnwerker gaf een bewoner aan dat het voor hem bijzonder is dat men gekozen heeft voor de heilige Barbara. Want zijn vrouw had vroeger vaak tot haar gebeden om er vooral voor te zorgen dat alle mijnwerkers weer veilig boven kwamen. 5

Mijn ouderlijk huis | Elfershof Eind augustus werden prachtige schilderijen onthuld, die het ouderlijk huis van vijf bewoners uitbeelden. Versteld van hun eigen talent keken zij zelf ook verbaasd naar hun eigengemaakt schilderij. Precies geschilderd, zoals het in hun jeugd, toen zij er met hun ouders, broertje(s) en zusje(s) woonden, er uit zag. Mooie herinneringen worden nu enthousiast over en weer gedeeld. Herinneringen die nooit onderling en eerder werden gedeeld. Zo bespraken de bewoners uit hoeveel personen hun gezin bestond en wie waar geslapen heeft. Of een bewoner vertelde dat hij vroeger met zijn ouders en zijn broertje bij zijn opa en oma inwoonden en dat opa en oma een sigarenzaak runden. Dankzij het tekenen van hun ouderlijk huis kwamen er mooie gesprekken tot stand en kregen de bewoners meer respect en bewondering voor elkaar. Met dank aan Brigitta Santegoeds, het Lang Leve Kunst, Fonds voor Sociale Instellingen (FSI), Sander Tasma en Mariet Beerens voor de ondersteuning van dit mooie project. Een reactie van teamleider Sander Tasma: Namens bewoners en medewerkers: heel hartelijk bedankt voor dit mooie project. Wij merkten dat deelnemers zich plots opener opstelden richting medebewoners en medewerkers. Hierdoor kregen wij allen meer gespreksonderwerpen. Deze openheid gaf op dagen dat bewoners het moeilijker hadden een draai aan hun stemming waardoor het project ook een therapeutische werking heeft! 6

Mijn ouderlijk huis | De Hazelhof Steentje voor Steentje | Molenpark Bewoners van De Hazelhof hebben met veel passie en enthousiasme in juli gewerkt aan het voor hen zo bijzondere kunstproject: Mijn ouderlijk huis. Met uiterst fijne penseelstreken wordt ofwel het ouderlijk huis ofwel een voor hen belangrijk gebouw uit hun jeugd subtiel nagetekend. Het resultaat was verbluffend, net als de gesprekken tijdens deze activiteit. Maar ook na de sessies werd er volop gepraat en gesproken over ieders jeugd. Presentatie van de mooie kunstwerken vond plaats in september 2022. Een mooi project dat ook voor de bewoners van De Hazelhof meer brengt dan alleen schilderen. Buurtvereniging Benzerade/Welten dragen bewoners Molenpark een warm hart toe. Om een Social Sofa te kunnen aanschaffen deden zij succesvol een beroep op het Heerlense fonds Frisse Wind. Een mooie Social Sofa is vervolgens gerealiseerd dankzij de hulp van juffrouw Nicole en leerlingen van de Tovercirkel, hun ouders (taxivervoer), buurtvereniging Benzerade/Welten, wijkbewoners, Vriendenkring VKH en Sevagram Verwenzorg. Bijzondere dank aan o.a. Miek Fleischeurer, Marie-José Geuskens, Mia Crijns en alle vrijwilligers voor het ondersteunen van dit sociaal project. Door coronaperikelen heeft het project meerdere keren on hold gestaan, maar iedereen bewaarde zijn geduld omdat men per se samen een mooi resultaat wilde neerzetten. En dat is zonder twijfel gelukt. VRIENDEN VAN VKH 7

Muziek aan tafel Onder leiding van coördinator Muziek, Ingrid Kerckhoffs, wordt er op verschillende locaties Muziek aan Tafel of een muziekuurtje gegeven. Samen met de activiteitenbegeleiders biedt zij deze workshop aan, die gericht is op bewoners, familie, mantelzorgers en medewerkers. Bij Muziek aan Tafel voeren de bewoners de regie. Aan de hand van wat er aan tafel besproken wordt, wordt bijpassende muziek uitgezocht. Bij dit speciale muziekuurtje staan verschillende thema’s centraal zoals: klassieke muziek, Duitse schlagers, muziek uit de jaren 60/70 of 80, muziek aan bed, gebruik van boomwhackers en muziekinstrumenten, muziek met fruitshakers, pastorale muziek en het gebruik van muziekkussens. 8

Ingrid en Evert, een mooi muzikaal duet Tieëke zingen | Dr. Ackenshuis Afgelopen juli gaven Ingrid Kerckhoffs (coördinator muziek) en Evert Quaedvlieg (bedside zinger) een openluchtconcertje in de binnentuin van Panhuys. Op een mooie ochtend, onder een stralende zon werd er enthousiast meegezongen. Al met al een geweldig mooi begin van een fijne dag. Voor herhaling vatbaar. Bij Dr. Ackenshuis wonen veel niet eerder ontdekte zangtalenten. Met Ingrid Kerckhoffs achter de piano werd uit volle borst mee gezongen met liedjes van vroeger. Duits, dialect, Nederlands of Engels: veel verschillende talen kwamen voorbij en er werd moeiteloos meegezongen. 9

Xuanna, de jongste ambassadeur van Sevagram Verwenzorg VerasSing Het was weer genieten in Langedael en Oranjehof. Ze mochten genieten van een sfeervol optreden van de zangeressen van VerasSing. Zangeressen die ook deel uitmaken van het Johan Straus Orkest van André Rieu. Het moge duidelijk zijn dat er wordt uitgekeken naar een vervolg van deze middagen. Afgelopen maanden heeft Xuanna weer verschillende optredens verzorgd voor bewoners van Piushof, Plataan, Tobias, Daalhof (dagactiviteiten), Scharwyerveld en Oranjehof. Een groot compliment voor Xuanna, die belangeloos, elke keer weer, een mooi muzikaal optreden verzorgt voor de bewoners. 10

Tonnie’s Viniellie | Plataan, Langedael en Panhuys Bewegen met Olga Commandeur | 10 locaties Tonnie’s Viniellie draait originele vinylplaatjes op aanvraag/verzoek van bewoners. Van tevoren worden door activiteitenbegeleiders/familie of zorgcollega’s verzoeknummers opgehaald. Er wordt gedanst, geluisterd en/of mooie herinneringen opgehaald. Tonnie heeft met zijn programma vol verzoeknummers enkele optredens in juli en augustus in Plataan, Langedael en Panhuys verzorgd. De locaties hebben stuk voor stuk een zeer geslaagde middag gehad en de bewoners vonden het geweldig. “Te gezellig om terug te keren naar hun kamer”. Oude tijden herleven en zijn zeer zeker voor herhaling vatbaar. Dankzij de Vriendenkring van VKH en Sevagram Verwenzorg heeft Olga Commandeur in juli, augustus en september, maar liefst tien beweegworkshops mogen geven voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Molenpark, Plataan (2x), Tobias, De Regenboog, Elfershof, de Hollehof, St. Anna, Langedael en Dr. Ackenshuis. VRIENDEN VAN VKH 11

Oranjekoor | Oranjehof Zangkoor Courage Gelukkig zijn de koren bij Sevagram weer als vanouds gestart. Elke 14 dagen repeteert het Oranjekoor in Oranjehof met bewoners, vrijwilligers, familie en buurtbewoners. Tijdens de repetities spat het enthousiasme ervan af! Op 13 juli jl. zong het koor bij de viering van het 10-jarig bestaan van Oranjehof. Tijdens de drukbezochte processie van Valkenheim naar Oosterbeemd droeg zangkoor Courage ook haar steentje bij en luisterde met stemmige liederen op meerdere plekken in Valkenburg de processie op. 12

Alm Power | Licht en Liefde Bart van Loon | Langedael en Elfershof Ik geef je een roosje | Panhuys Driemaal is scheepsrecht. Eindelijk kregen de inhaaloptredens uit 2021 van Bart van Loon in Langedael en Elfershof hun doorgang. Alm Power bij Licht en Liefde. Wat was dat genieten. Het was een en al gezelligheid. Er werd gedanst, gesjoenkeld en meegezongen. Hartelijk dank aan Andi Smart Print Solutions en Sevagram Verwenzorg om dit speciale optreden mogelijk te maken. Wiener Melange is een muzikaal duo bestaande uit een zangeres/fluitiste en een violiste. Met de prachtige liedjes van Toon Hermans, gaven zij op een van de warmste dagen van deze zomer een verkwikkend optreden in de woonkamers van Panhuys. 13

De bewoners van Ter Eyck en Molenpark hebben recent weer mogen genieten van een mooi optreden van Ryan van den Akker. Wat geweldig om te zien hoe het zang- en acteertalent van Ryan de bewoners telkens opnieuw zo raakt. Emoties van bewoners varieerden van verdriet, tot humor, tot blijdschap. Mooie optredens die nooit vervelen. Ryan van den Akker| Ter Eyck en Molenpark Steven Roox| Scharwyerveld Een mooi matinee in Scharwyerveld te Maastricht. Musicalster Steven Roox zong een prachtig concert onder begeleiding van pianist James Pollard. De stichting Vier het Leven bracht deze voorstelling in samenwerking met Sevagram Verwenzorg naar het zorgcentrum om senioren kennis te laten maken met hun cultureel programma van Vier het Leven. Ook een mooie samenwerking met o.a. de stichting ‘Met je hart’ en de lokale afdelingMaastricht van de Zonnebloem. Ruim honderd senioren (ook vanuit de wijk) genoten van een programma met muziek uit o.a. de musicals Sweeney Todd, Les Misérables en Ciske de Rat. 14

11 juli werd het startsein gegeven voor een feestweek ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Oranjehof. Een feestweek vol mooie kunst- en cultuuractiviteiten en culinaire hoogtepunten. Dankzij een mooie samenwerking van het Armoedefonds, Festival Vocallis, Stichting Erato Muzikaal Contact, Vriendenkring VKH, cliëntenraad Oranjehof, sponsoren van de crowdfundingactie Geef.nl, diMENSie en Oranjehof zelf is er een onvergetelijke feestweek georganiseerd kunnen worden. Sevagram Verwenzorg Benefiet groot succes 10-jarig jubileumfeest | Oranjehof Veel maatschappelijk betrokken relaties gaven acte de présence tijdens het Sevagram Verwenzorg Benefiet op 1 juli 2022. Dit Benefiet leverde de supermooie opbrengst van maar liefst 19.000 euro op. Bestemd voor de Valkenburgse locaties, als hart onder de riem voor de ellende waarin zij terecht waren gekomen als gevolg van de watersnoodramp. VRIENDEN VAN VKH 15

In Wolder, een wijk in Maastricht, werd in juli eindelijk weer het Festival d’Artagnan georganiseerd. Drie dagen lang werd er door inwoners (jong en oud) van Wolder feest gevierd. Mede dankzij Sevagram Verwenzorg konden ook veel bewoners van het zorgcentrum en huurders van de aanleunwoningen bij Campagne uitgenodigd worden. Ook zij hebben door deze donaties van een mooi feestweekend kunnen genieten. Een verademing na twee jaar stilte. Project ‘Samen vissen’ Dankzij een mooie samenwerking tussen Sportvisserij Limburg en Sevagram Verwenzorg konden bewoners van Tobias, Regenboog, St. Anna, Ter Eyck, Dr. Ackenshuis, Fonterhof gezellig vissen bij de visvijver in Voerendaal of Wijnandsrade. Voor velen een lang gekoesterde wens, die nu onverwachts werkelijkheid werd. Ook rolstoelafhankelijke mensen mochten mee. Een geweldige (vis)middag voor o.a. de heer Elbers (Tobias in Heerlen-Zuid) en zijn begeleider/maatje John Bongaerts bij de parkvijver in Voerendaal: “Een topmiddag, dat is voor ons nu echt Verwenzorg ten top! Met dank aan Sportvisserij Limburg en Sevagram Verwenzorg. Dit smaakt voor ons heren naar meer”. Een uitspraak die ook de andere deelnemers gretig omarmden. Festival D’Artagnan | Campagne 16

TERUGBLIK VANUIT VALKENBURGSE LOCATIES Alle spieren werden in beweging gebracht door bewoners Oosterbeemd en Valkenheim met Olga Commandeur. Fijne middagen die in dankbaarheid zijn aanvaard. Even nergens aan denken en volop bewegen. Mogelijk gemaakt door Sevagram Verwenzorg en Fonds Sluyterman van Loo – Ouderenprojecten. Hart onder de riem optredens Als gevolg van de watersnoodramp ontving Sevagram Verwenzorg zeer veel donaties in natura voor de drie getroffen locaties (Geerlingshospice, Valkenheim en Oosterbeemd). Ook zijn er fondsen en relaties van Sevagram (Verwenzorg) geweest, die optredens van artiesten voor deze locaties financierden. Veel bedrijven en fondsen leven nog steeds mee en steunen deze drie locaties waar mogelijk. Onderstaand een sfeerimpressie van de (gesponsorde) activiteiten na de watersnoodramp. In beweging met Olga Commandeur Trio Friends Trio Friends heeft al meer dan 50 jaar podiumervaring met een zeer gevarieerd (dans)programma voor onze bewoners. Zij hebben in de maanden juli en september de bewoners van Valkenheim en Oosterbeemd met optredens verwend. Ook weer een mooie activiteit om nergens aan te denken en volop van te genieten. 17

Zwaaien en zwieren met luchtdirigent Richard van Roessel. In augustus vond het optreden van Richard plaats. “Het voelt als vanouds en dat maakt ons blij”, dat gaven bewoners en familie aan toen het eerste optreden in de Gasterie van het nieuwe Valkenheim plaatsvond. Richard van Roessel zorgde voor een lach en een traan en er werd getoast op het eindelijk weer thuis zijn. De Luchtdirigent Diva Dichtbij Diva’s Kim Savelsbergh en Anneke van Meurs hebben in september in Valkenheim en Oosterbeemd drie zeer emotionele sessies verzorgd. 18

Dankzij Frans, Marga en Jens van de Valkenhof roofvogeldemonstraties hebben bewoners van Valkenheim en Oosterbeemd in augustus en september, op een hele speciale manier van dichtbij mogen genieten van en kennis mogen maken met deze prachtige vogels. Bart, met de ‘B’ van Brabantse Gezelligheid, is een ervaren zanger/entertainer met een jarenlange ervaring in de entertainmentwereld en zorg. Bart van Loon is iemand die mensen direct aan hun oma zouden toevertrouwen. Sterker nog: speciaal voor ouderen verzorgt Bart al jaren speciale optredens. Het kenmerkt de goedlachse zanger: de tijd nemen om écht even binnen te dringen in de gedachten van zijn medemens. Afgelopen juli heeft Bart voor Oosterbeemd nog een enthousiast optreden verzorgd. Bart van Loon Roofvogelshow ‘De Valkenhof’ 19

20 Afgelopen juli hebben de dames van Wiener Melange, een muzikaal duo, bestaande uit een violiste en een zangeres/fluitiste, Oosterbeemd en het Geerlingshospice bezocht. Met prachtige liedjes van Toon Hermans toveren deze dames in hun kleurige kleding al snel een lach op ieders gezicht. Ook weer een optreden dat voor herhaling vatbaar is. Ik geef je een roosje Oet ‘t niks Ook onze trouwe zangers van Oet ‘t niks waren weer van de partij. In Oosterbeemd en Valkenheim hebben ze in september weer twee enthousiaste optredens mogen verzorgen.

Social Sofa | Scharwyerveld Vooruitblik Kunst, Cultuur en Muziek Ook bij Scharwyerveld heeft men even moeten wachten om daadwerkelijk met dit kunstproject te starten en zijn bewoners, buurtbewoners en bewoners van Radar doorgestart met het ontwerpen en verzamelen van de input voor het definitief ontwerp. Brigitta Santegoeds en Ingrid Kerckhoffs geven in september en oktober weer een workshop schilderen op muziek. Dansend gaan de potloden en penselen over het papier, terwijl op de achtergrond piano muziek klinkt. Aan de hand van verschillende thema’s (bijvoorbeeld liefde, lente, herfst, zomer, zon, zee, strand en dans worden de mooiste kunstwerken door de bewoners gecreëerd. Locaties: Fonterhof 14 september De Hollehof 5 okotber Schilderen op live muziek | Fonterhof en De Hollehof 21

De Museum Plus Bus verschijnt met de mobiele tentoonstelling van Topstukken on Tour in het najaar in Fonterhof en Oranjehof. Deze kunsttentoonstelling bestaat uit vier replica’s van bekende kunstenaars. Telkens voor een periode van 2 weken. In de eerste week geeft een ervaren museumdocent uitleg tijdens een bijzonder workshop. Wanneer, waarom en door welke kunstenaar zijn destijds de originele kunstwerken gemaakt. Zowel bewoners als familie als buurtbewoners zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Bezoek Museumdocent: Locaties: Elfershof 26 oktober 10.30 uur Oranjehof: 26 oktober 14.00 uur Topstukken on tour | Fonterhof en Oranjehof Mooie wijnblikken te koop Ook dit jaar organiseert Sevagram Verwenzorg wederom een speciale actie. Kleurrijke wijnblikken worden in het najaar op verschillende locaties beschilderd door bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Deze te beschilderen wijnblikken zijn te koop voor € 5,00 per stuk. De opbrengst van de wijnblikken is bestemd voor Sevagram Verwenzorg. 22

Ingrid Kerkchoffs, coördinator muziek, organiseert muzikale workshops, die speciaal bestemd zijn voor bewoners. Locatie Datum Tijd Campagne 1 november 10.30 uur Dagbesteding Daalhof 2 november 10.30 uur 20 december 10.30 uur Dr. Ackenshuis afd. Groenendaal 9 november 10.30 uur 14 december 10.30 uur Fonterhof 12 oktober onbekend 14 december 14.30 uur De Hollehof 11 oktober onbekend 22 november 14.30 uur Schilderen op muziek De Hollehof 5 oktober 14.00 uur Licht & Liefde 10 oktober 14.30 uur Molenpark 27 september 14.00 uur 23 november 14.00 uur Plataan afdeling 2 16 november 10.30 uur Scharwyerveld afd. Somatiek 8 november 10.30 uur St. Anna 18 oktober onbekend 6 december 10.45 uur Muziek Quiz St. Anna 21 november 14.30 uur Tobias Etage 1 4 oktober 14.30 uur Muziek aan Tafel 23

Locaties: Plataan 23 november 10.30 – 11.30 uur Ter Eyck 23 november 14.30 - 15.30 uur Op de dag van de Witte Stok geeft René Hamers en zijn trio ‘Erato Music Family’ een optreden bij Licht en Liefde. 15 oktober is in 1970 door de Wereld Blinden Unie uitgeroepen tot internationale Dag van de Witte Stok. Op deze dag staat men stil bij blinden en slechtzienden, die grotendeels nog steeds zelfstandig door het leven gaan en hoe knap dat eigenlijk wel niet is. Locatie Licht en Liefde 15 oktober 14.00 uur Bewegen met Olga Commandeur Ik geef je een roosje Dag van de Witte Stok VRIENDEN VAN VKH Locatie Oranjehof 15 oktober 15.00 uur Speciaal om het leven te vieren en mensen een hart onder de riem te steken, biedt Muziek Jong voor Oud een speciaal concert aan, genaamd “Ik geef je een roosje” met prachtige liedjes van Toon Hermans gezongen door het duo Wiener Mélange. 24

Zangkoor Courage is een zeer hechte zangersgroep, opgericht in Valkenheim. Het koor onder leiding van dirigent Ingrid Kerkckhoffs bestaat uit twintig koorleden en ongeveer acht bewoners. De meeste optredens (ongeveer twintig per jaar) vinden plaats in Valkenheim, maar kunnen ook in andere Sevagram locaties komen zingen. Het koor begeleidt desgewenst processies en diverse gedenkvieringen. Het koor kan worden opgesplitst in drie groepjes van zeven personen. 5 oktober Valkenheim repetitie 17.45 uur 12 oktober Valkenheim repetitie 17.45 uur 19 oktober Oranjehof zangkoor Courage en koor Oranjehof 18.30 uur 2 november Kloosterkerk Wittem Gedenkviering bewoners Valkenheim 18.30 uur 9 november Dr. Ackenshuis Artiestencafé 14.30 uur 16 november Valkenheim repetitie 17.45 uur 30 november Valkenheim repetitie 17.45 uur 14 december Valkenheim repetitie 17.45 uur 22 december Valkenheim Kerstconcert met H. mis 14.30 uur 23 december Oranjehof Mis opluisteren (kerstliederen) 15.00 uur 24 december Oosterbeemd Kerstconcert 14.30 uur Zangkoor Courage 25

Een keer per 14 dagen vindt er op maandagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur in de even weken de repetitie van het Oranjekoor plaats in Oranjehof. Na afloop wordt er samen na gepraat en soms nog lustig doorgezongen onder het genot van een kopje koffie, een glaasje fris of wijn. Data repetitie: 3 oktober 31 oktober 14 november 28 november 12 december Borrelavond 19 oktober met zangkoor Courage 18.30 uur - 20.30 uur Trio Friends heeft al meer dan 50 jaar podiumervaring met een zeer gevarieerd (dans)programma. Een middag waar bewoners naar uit kijken. Locatie Valkenheim 21 september 14.30 uur Oranjekoor | Oranjehof Olga Commandeur verzorgt de workshop ‘Bewegen met Olga Commandeur’. Bewegen op ieders eigen tempo en naar eigen kunnen. Een voldaan gevoel achteraf. “Net alsof je “echt” gesport hebt. Dat is pas fijn”. Dagen erna praten bewoners nog over hun “gymles, maar dan eigentijdser“… Locaties: Valkenheim 20 november 10.30 uur Oosterbeemd 20 november 14.30 uur Bewegen met Olga Commandeur Trio Friends 26

Tonnie’s Viniellie | Valkenheim Bart van Loon | Valkenheim Locatie Valkenheim 9 oktober 13.00 - 16.00 uur Locatie Valkenheim 6 oktober 14.30 uur Locatie Valkenheim 28 oktober 14.30 uur Ryan van den Akker Valkenheim

28 Een steunstichting van zorgorganisatie Sevagram

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwODg3