Organisatie

Missie

Sevagram Verwenzorg stelt zich ten doel het zonder winstoogmerk verhogen van de kwaliteit van leven van de cliënten van Sevagram door hun deelname te bevorderen aan culturele- en kunstactiviteiten met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is. Gezien deze doelstelling wordt de stichting sinds 1-1-2014 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).