Kunst en Cultuur Progamma jan-feb-mrt 2023

Kunst Cultuur Muziek Verwenzorg VOORUITBLIK januari, februari, maart 2023 TERUGBLIK oktober, november, december 2022 JAARGANG 13 • NR. 37

Op de cover: gerealiseerde wijnkokers; de opbrengst is bestemd voor Sevagram Verwenzorg. Brigitta Santegoeds Projectleider Kunst & Cultuur Marion Schmitz Voorzitter Sevagram Verwenzorg Ingrid Kerckhoffs Coördinator Muziek Sevagram (Verwenzorg) Henri Dunantstraat 3 T (045) 560 27 02 www.sevagramverwenzorg.nl © 2023 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van Sevagram. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Colofon Opmaak en druk RPO Rebema Oplage: 2025 exemplaren Heeft u vragen over ons aanbod of heeft u suggesties? Dan kunt u met ons hierover contact opnemen via: info@sevagramverwenzorg.nl Team Kunst, Cultuur, Muziek en Verwenzorg

Geachte lezer, Dit kunst-, cultuur- en muziekprogramma biedt u een terugblik op een groot aantal bijzondere activiteiten, die de afgelopen maanden voor u, bewoner, hebben plaatsgevonden. Tevens ontvangt u een korte vooruitblik van ons kunst- en cultuuraanbod voor 2023. De meeste activiteiten zijn nog in voorbereiding en staan nog niet gepland. Het merendeel van de aangeboden bijzondere kunst- en cultuuractiviteiten kunnen enkel georganiseerd worden door de nauwe samenwerking van Sevagram Verwenzorg met een groot aantal enthousiaste maatschappelijk betrokken ondernemers, landelijke en regionale fondsen. De hier aangeboden kunst- en cultuuractiviteiten zijn een aanvulling op het reguliere activiteitenaanbod van de diverse Sevagram locaties. Kunst, cultuur en muziek spelen heel vaak een heel belangrijke rol in een mensenleven. En genieten van kunst, cultuur stopt niet op het moment dat iemand in een verpleeghuis of zorgcentrum komt wonen of tijdelijk verblijft in een geriatrisch revalidatiecentrum of hospice. Bij Sevagram kunnen bewoners, revalidanten en gasten (in het hospice) volop genieten van de mooie dingen van het leven. Gewoon, omdat Sevagram deelname aan kunst en cultuuractiviteiten erg belangrijk vindt. NB.1 Bij enkele activiteiten in dit programma staat nog geen datum en/of tijdstip vermeld. Informeert u hiervoor bij uw persoonlijk begeleider of de coördinator Zorg en Welzijn. Op het moment van het ter perse gaan van dit kunst- en cultuurprogramma waren sommige data en tijdstippen namelijk nog niet bekend. NB.2 Dit magazine is zeker ook als naslagwerk bestemd voor medewerkers, in het bijzonder de activiteitenbegeleiders, persoonlijk begeleiders, coördinatoren zorg en welzijn, leidinggevenden en cliëntenraadsleden. Ook de fondsen en maatschappelijk betrokken relaties waar Sevagram Verwenzorg mee samenwerkt ontvangen een exemplaar, zodat ook zij weten hoe hun donatie is besteed en welke ervaring dit is geweest voor onze cliënten. Verwenzorg is ooit in Brabant begonnen met een kistje heerlijke verse kersen voor bewoners in de langdurige zorg. Sindsdien staat de kers symbool voor verwenzorg. Het is de Vitamine V in de zorg! Sevagram Verwenzorg is speciaal bedoeld voor mensen, die voor het genieten van leuke dingen afhankelijk zijn van mensen die hen willen helpen. Sevagram Verwenzorg verrast hen dan ook regelmatig met extra en bijzondere aandacht. Het betreft allemaal activiteiten die niet uit de reguliere financiële middelen van Sevagram betaald kunnen worden. Vandaar dat de steunstichting Sevagram Verwenzorg enkele jaren geleden is opgericht en vandaaruit nauw samenwerkt met landelijke en regionale fondsen én maatschappelijk betrokken relaties. Omdat ook zij de bewoners van Sevagram een warm hart toedragen. Wanneer Sevagram Verwenzorg een activiteit aanbiedt, dan herkent u dat aan het kersensymbool bij het betreffend aanbod in dit Programmaboekje. De fondsen of ondernemers, die een bepaald project (mee)financieren staan eveneens vermeld bij de desbetreffende activiteit. Sevagram Verwenzorg Een steunstichting van zorgorganisatie Sevagram 3

Terugblik Kunst, cultuur en muziek Social Sofa | Scharwyerveld In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de prachtige Social Sofa in Scharwyerveld in Maastricht. Door bewoners, vrijwilligers, medewerkers van Sevagram en Radar en Brigitta Santegoeds, projectleider Kunst en Cultuur. De Sofa wordt dan ook steeds meer een waar kunstobject waarop van alles te zien is. Iedere deelnemer draagt ijverig meerdere steentjes bij. CHAPEAU dan ook voor ieders inzet en enthousiasme. In het voorjaar zal de Social Sofa in de voortuin van Scharwyerveld een mooi plekje krijgen. Zodat ook de buurtbewoners ervan kunnen genieten. 4

5

Piano | Fonterhof In Fonterhof te Berg en Terblijt heeft men, na het maken van de herinneringsstenen de smaak goed te pakken. Een volgend kunstobject hebben de bewoners onder handen genomen. Een ouderwets ogende bruine piano veranderen zij nu in een hip muziekinstrument. Met veel plezier wordt er aan gewerkt. En al schilderend vertellen bewoners elkaar de mooiste verhalen. Wordt vervolgd. 6

Mijn Ouderlijk Huis | De Hazelhof en Elfershof Een aantal bewoners van De Hazelhof als van Elfershof zijn de afgelopen maanden druk doende geweest om op hun eigen manier hun ouderlijk huis te schilderen en voor de eeuwigheid vast te leggen. Met uiterst fijne penseelstreken werd hun ouderlijk huis getekend. De basis hiervoor vormde ofwel een (goed bewaarde) foto van hun ouderlijk huis of een foto die online gevonden werd via Google. De resultaten van dit project zijn geweldig. Er zijn niet alleen mooie huizen met waardevolle herinneringen geschilderd, maar ook de gesprekken tijdens het maken ervan zijn enorm positief uitgevallen. Men heeft elkaar zo veel over hun vroegere levens verteld. Verhalen die eerder niet bekend waren. En waardoor men elkaar plots veel beter begrijpt en waardeert. Zeer veel dank is verschuldigd aan bewoner Henk den Braber uit Elfershof, die van alle kunstwerken (ja ook van De Hazelhof) prachtige foto’s heeft gemaakt. Boekje Om deze waardevolle ontmoetingen ten tijde van het kunstproject niet verloren te laten gaan is er een fraai boekje gemaakt met, vaak ontroerende, verhalen die de bewoners graag met de geïnteresseerden willen delen. Heeft u belangstelling voor het boekje, bestel dit dan gratis bij: info@sevagramverwenzorg.nl 7

Topstukken on Tour | Oranjehof en Elfershof De Museum Plus Bus organiseerde in oktober een mobiele tentoonstelling, genaamd Topstukken on Tour. Veertien dagen was de expositie te bewonderen zowel in Oranjehof als in Elfershof. De tentoonstelling werd geopend met een leerzame workshop van een museumdocente van Topstukken on Tour. Deze docente vertelde op een zeer laagdrempelige manier over de betekenis van de beroemde schilderijen uit het Rijksmuseum. Mooi om te zien hoe bewoners van beide locaties op haar uitleg reageerden. Nog mooier was om te ervaren dat veel bewoners enthousiast allerlei kennis uit hun geheugen boven water wisten te toveren. In Oranjehof gingen bewoners na afloop van de tentoonstelling onder leiding van Brigitta Santegoeds enthousiast aan de slag tijdens een paar leerzame middagen om de beroemde Karel Appel te evenaren. En dat is heel goed gelukt. Zegt u nou zelf... Ook in Elfershof heeft een workshop plaatsgevonden. In het voorjaar van 2023 komen alle locaties van Sevagram, die nog geen kennis hebben mogen maken met de tentoonstelling Topstukken on Tour aan de beurt om deze tentoonstelling te organiseren. Wordt vervolgd. 8

9

Meer dan 150 blikken zijn in de afgelopen maanden op verschillende locaties (o.a. Piushof, De Hazelhof, Fonterhof en Scharwyerveld) naar eigen inzicht kleurrijk en origineel beschilderd door bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Bewoners deden ofwel enthousiast mee of gaven, soms al breiend, instructies hoe je de mooiste blikken kunt maken. Vervolgens werden de blikken voor 5 euro per stuk te koop aangeboden of kochten bewoners kochten zelf de blikken voor hun (klein)kinderen. Zo waren zij verzekerd van een origineel Sinterklaas- of Kerstcadeautje. De blikken fungeren als wijnkoker of als bewaarplaats voor bijvoorbeeld spaghetti. De opbrengst bedraagt op dit moment al maar liefst ruim 800 euro..en komt ten goede voor kunst- en cultuuractiviteiten voor de bewoners. De verwachting is dat Sevagram Verwenzorg begin 2023 een cheque van bewoners met een nog hoger bedrag in ontvangst mag nemen. De actie zal binnenkort een vervolg krijgen in een aantal andere Sevagram locaties, die pas vanaf 2023 in de gelegenheid zijn om mee te doen met deze mooie actie! BEWONERS SEVAGRAM STEUNEN GOEDE DO Teller staat nu al op ruim 800 euro.. 10

ELEN STICHTING SEVAGRAM VERWENZORG 11

Bijzondere herdenkingsstenen Valkenheim, Scharwyerveld en Campagne De bewoners van Valkenheim hebben op 13 december ook volop genoten van de inzegening van de door bewoners beschilderde herdenkingsstenen. De muziek van Ludovicio en het Ave Maria en het “zondagse” servies tijdens de high tea ontbraken niet en zorgden voor de zo begeerde kers op de taart. Verwenzorg ten top! Ook de weg naar dit mooie resultaat was voor Valkenheim bijzonder en had geen enkele deelnemer willen missen. Valkenheim De weergoden waren de bewoners in Scharwyerveld telkens gunstig gezind zowel tijdens het beschilderen van de herdenkingsstenen als tijdens de inzegening van het Mariabeeld en stenen. Rector Smets heeft de inzegening op een mooie waardige manier verzorgd waarbij er werd gebeden en gezongen. Na afloop, bij de koffie en thee, heeft men nog lang stilgestaan bij dit mooie ontmoetingsproject. Want ook draagt een dergelijk project mee aan het verstevigen van mooie ontmoetingen. Scharwyerveld 12

Boekje Om deze waardevolle ontmoetingen ten tijde van het kunstproject niet verloren te laten gaan is er een fraai boekje gemaakt met, vaak ontroerende, verhalen die de bewoners graag met de geïnteresseerden willen delen. Heeft u belangstelling voor het boekje, bestel dit dan gratis bij: info@sevagramverwenzorg.nl Campagne Tijdens de inzegening van de mooie herdenkingsstenen op 17 oktober was het gelukkig droog, zodat men na de mis de tuin in kon gaan voor de zegening. Aansluitend genoten de bewoners met volle teugen van koffie/thee met kleine hapjes. En vertelden honderduit over dit kunstproject. 13

Kunstwerken | De Hollehof Onder grote belangstelling zijn eind december drie kunstwerken in De Hollehof onthuld. In aanwezigheid van Esther Cromheecke, clusterdirecteur regio Heerlen Noord, Leon Lemmens, teammanager zorg, bewoners, vrijwilligers en medewerkers. Na de verbouwing in De Hollehof wilde men graag voor iedere afdeling een gezamenlijk gemaakt kunstwerk. Het te maken kunstwerk werd voor elke afdeling een lange spiegel, omrand met een mooie mozaïeklijst en voor elke afdeling een eigen thema. Zo hebben de bewoners en medewerkers voor afdeling Jade voor bloemen, vlinders en vogels gekozen. Afdeling Aquamarijn koos voor het thema natuur en afdeling Saffier koos voor waterwereld. Door onderbrekingen als gevolg van de coronamaatregelen, heeft dit project langer geduurd dan gehoopt. Maar uiteindelijk kon men recent de kunstwerken, die met veel enthousiasme en gedrevenheid gemaakt zijn, onthullen. 14

Schilderen op Live Muziek | Scharwyerveld en Fonterhof Afgelopen maanden hebben bewoners van Scharwyerveld en Fonterhof onder leiding van Brigitta Santegoeds en Ingrid Kerckhoffs, kleurrijke schilderijen gemaakt op live muziek. Geïnspireerd door o.a. van Bach tot Abba tot Bennie Neyman dansten geconcentreerd hun penselen over hun schildersdoek. 15

Dankzij de Vriendenkring van VKH, Fonds Sluytermand van Loo en Sevagram Verwenzorg heeft Olga Commandeur in afgelopen maanden wederom een aantal beweegworkshops mogen geven. Voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Plataan, Valkenheim, Oosterbeemd en Ter Eyck. De workshops zijn telkens een zeer welkome afleiding en ondanks de aarzeling bij de start van enkele bewoners zit de pret er na afloop bij iedereen goed in. En men geeft aan: “zich herboren te voelen”. De dopamine heeft zijn werk gedaan…Voor herhaling vatbaar. VRIENDEN VAN VKH Bewegen met Olga Commandeur Valkenheim, Oosterbeemd, Plataan en Ter Eyck 16

15 oktober is in 1970 door de Wereld Blinden Unie uitgeroepen tot internationale Dag van de Witte Stok. Op deze dag staat men wereldwijd stil bij blinde en slechtziende mensen, die zo veel mogelijk zelfstandig door het leven gaan. De witte stok staat symbool voor deze zelfstandigheid. Op de dag van de Witte Stok in 2022 gaf de oprichter van Erato Muzikaal Contact, René Hamers, samen met twee andere enthousiaste muzikanten, onder de naam Erato Music Family, een prachtig optreden met hun nog jong bandje in Licht en Liefde. De bewoners genoten volop van de opzwepede accordeon-, klarinet- en basklarinetmuziek. Het was een bijzonder laatste optreden van dit trio, temeer daar het voor René helaas zijn laatste optreden was. Op 21 december ontvingen wij het trieste bericht dat René Hamers plotseling overleden was op 16 december. Wij danken René voor zijn betrokkenheid bij Sevagram Verwenzorg en de bewoners van Sevagram. Zijn familie wenst Sevagram en Sevagram Verwenzorg, mede namens onze bewoners, vrijwilligers en medewerkers, veel sterkte toe bij dit grote verlies. Wij zullen hem missen. Trio Erato Music Family | Licht en Liefde IN MEMORIAM 17

Musica Vincit uit Landgraaf werd in december benaderd met de vraag of- zij het gelegenheidskoor van Molenpark tijdens hun kerstviering wilde ondersteunen: maar liefst 25 leden waren bereid om het koor van Molenpark met veel plezier te ondersteunen. Hierdoor kon een mooi meerstemmig kerstrepertoire ten gehore gebracht worden. Geïnspireerd door zoveel mooie liederen zong een bewoonster geheel solo het Ave Maria. Dat is toch de kerstgedachte pur sang? Musica Vincit | Molenpark 18

DansWEB krijgt veel mensen in beweging door dansvoorstelling Op 30 oktober heeft PRA Muziektheater uit Amsterdam ruim 70 bezoekers in Scharwyerveld weten te raken met een mooie dansvoorstelling. De Nederlandse Dansdagen heeft hiervoor de handen ineengeslagen met PRA Muziektheater, Sevagram Verwenzorg en Cultuurmakers Maastricht. Twee dansers en een violist wisten de deelnemers aan deze mooie dansvoorstelling ruim een uur te boeien met hun nieuwe productie waarbij het publiek steeds actiever werd en heel organisch onderdeel van de voorstelling werd. Er werd gelachen, geluisterd en zeker ook gedanst! De middag draaide om de ontmoeting: met elkaar, de dans, de muziek en de verhalen. Met DansWEB heeft PRA Muziektheater de harten van veel bewoners geraakt. DansWEB zal dan ook in voorjaar 2023 een vervolg krijgen in het cluster Maastricht. Quotes van het publiek in de leeftijd van 30 tot 101 jaar: “…een unicum”, “…graag morgen weer terug”, “…ik was tot tranen geroerd”. DansWEB | Scharwyerveld 19

20 Een geweldig gebaar van de Bijenkorf in Maastricht die maar liefst 30 bewoners met begeleiding met open armen ontvangen heeft om als eersten sinterklaas- of kerstinkopen te doen. Of om te kijken wat zij zelf op hun verlanglijstje wilden zetten. Deze immens grote winkel stond geheel ten dienst van Sevagram bewoners. Het was een super gezellige avond, waarbij achtergrondmuziek liederen van Roy Black en Vicky Leandros ten gehore bracht. De kers op de taart dus: daar weten storemanager Esther Paulus en haar team wel raad mee. Zij weten als geen ander wat maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent. Hartelijk dank! Een mooie herinnering waar de bewoners nog lang van nagenieten... Verwenzorgavond Bijenkorf Maastricht

She did it! Op 20 november heeft Sevagram medewerkster, Jennifer Ritt, een marathon gelopen op maar liefst de Canarische Eilanden voor het goede doel Sevagram Verwenzorg. Chapeau! Haar oproep via een crowdfundingactie op Geef.nl om haar financieel te ondersteunen, zodat zij, op haar beurt, wederom iets zou kunnen betekenen voor de revalidanten in Plataan (geriatrisch revalidatiecentrum) te Heerlen, heeft maar liefst 503,00 euro opgeleverd. Jennifer is als mbo-verpleegkundige werkzaam in Plataan. Locaties St. Anna, Elfershof en De Hazelhof werden verrast met de zak van Sinterklaas. Wie zoet is krijgt lekkers. Dat blijkt wel weer. De gulle gever is de Stichting DoSocial, een netwerk van mensen met een sociale drijfveer om het welzijn van ouderen te verbeteren.Een van de partners van DoSocial is Care Culinair, die op hun beurt een samenwerkingspartner van Sevagram (Verwenzorg) is. Namens de bewoners van de drie bovenstaande locaties: heel hartelijk bedankt voor deze verwennerij! Zij hebben heerlijk gesmuld van het vele lekkers. Hardlopen voor het goede doel Zak van Sinterklaas | St. Anna, Elfershof en De Hazelhof 21

Schilderen op live muziek Vooruitblik Kunst, Cultuur en Muziek Locatie Datum Tijd Piushof 8 februari 14.00 uur Oranjehof 7 maart 14.00 uur De Hollehof 11 januari 14.00 uur 28 maart 14.00 uur Molenpark 16 januari 14.00 uur Ter Eyck 13 maart 14.00 uur Langedael 22 maart 14.00 uur De Hazelhof 26 februari 14.00 uur Campagne 1 maart 14.00 uur Scharwyerveld 10 januari 14.00 uur Brigitta Santegoeds en Ingrid Kerckhoffs geven in 2023 weer diverse workshops schilderen op muziek. Dansend gaan straks weer de potloden en penselen over het papier, terwijl op de achtergrond piano muziek klinkt. Aan de hand van verschillende thema’s (bijvoorbeeld liefde, lente, herfst, zomer, zon, zee, strand en dans) worden de mooiste kunstwerken door de trotse bewoners gecreëerd. 22

Locatie Datum Tijd Elfershof 24 januari 10.00 uur De Hollehof 25 januari 14.00 uur Ter Eyck 23 januari 14.00 uur 30 januari 14.00 uur 6 februari 14.00 uur 13 februari 14.00 uur 27 maart 14.00 uur De Regenboog 17 januari 14.00 uur Langedael 27 maart 10.00 uur Fonterhof 25 januari 10.00 uur 1 februari 10.00 uur 8 februari 10.00 uur Ingrid Kerckhoffs, coördinator muziek, organiseert muzikale workshops, die speciaal bestemd zijn voor bewoners. Locatie Datum Tijd Tobias 3 januari 14.30 uur 28 februari 14.30 uur St. Anna 10 januari 10.45 uur 28 maart 10.45 uur 8 mei (muziekquiz) 14.30 uur Plataan 18 januari afd.8 10.30 uur 1 maart afd. 2 10.30 uur Langedael 18 januari (Somatiek) 14.30 uur 15 maart (PG) 14.30 uur De Hollehof 24 januari 14.30 uur 14 maart 14.30 uur SWV 30 januari (PG) 14.00 uur 21 maart (PG) 14.00 uur Campagne 7 februari 10.30 uur Fonterhof 15 februari 10.30 uur Licht & Liefde 27 maart 14.30 uur Kunst aan tafel Muziek aan tafel 23

Zangkoor Courage is opgericht in Valkenheim. Het koor onder leiding van dirigent Ingrid Kerckhoffs bestaat uit twintig koorleden en 8 bewoners. De meeste optredens (ongeveer twintig per jaar) vinden plaats in Valkenheim, maar deze kunnen ook in andere Sevagram locaties plaatsvinden. Het koor begeleidt desgewenst processies en diverse gedenkvieringen. Ook kan het koor worden opgesplitst in drie groepjes van zeven personen. Zangkoor Courage Locatie Datum Tijd Valkenheim 11 januari 17.45 - 19.15 uur Valkenheim 18 januari 17.45 - 19.15 uur Valkenheim 25 januari 17.45 - 19.15 uur Valkenheim 8 februari 17.45 - 19.15 uur Valkenheim 1 maart 17.45 - 19.15 uur Valkenheim 8 maart 17.45 - 19.15 uur Valkenheim 22 maart 17.45 - 19.15 uur Uitvoeringen Koor Courage Valkenheim 6 januari 14.30 uur Nieuwjaarsconcert Panhuys 12 januari 14.30 uur Nieuwjaarsconcert Valkenheim 17 februari 14.30 uur Carnavalsmis Valkenheim 10 maart 14.30 uur Muziekmiddag 24

Oanjekoor Oranjehof Een keer per 14 dagen vindt er op maandagmiddag van 14.30 uur-15.30 uur in de even weken de repetitie van het Oranjekoor plaats in Oranjehof. Locatie Datum Tijd Oranjehof 9 januari 14.45 - 16.00 uur Oranjehof 23 januari 14.45 - 16.00 uur Oranjehof 6 februari 14.45 - 16.00 uur Oranjehof 6 maart 14.45 - 16.00 uur Oranjehof 20 maart 14.45 - 16.00 uur 25

Die Moselsänger | Valkenburg In 1998 werd aan d’r “Stammtisch” bij restaurant ’t Köppelke te Klimmen het idee geboren om met een kleine groep zangers langs de Moezel in Duitsland concerten te gaan verzorgen in authentieke wijnkelders, op markten en in kerken. Na een gedegen voorbereiding vertrokken in dat jaar 9 zangers verdeeld over de vier mannenstemmen, onder de muzikale leiding van Leo van Weersch naar Mesenich en omstreken om daar een weekend vol muzikale hoogtepunten te beleven. De zanggroep “Die Moselsänger” was geboren en stelde zich tot doel om een licht internationaal repertoire – aangevuld met eigen composities te zingen, bestemd voor een zeer breed publiek waarbij de harmonische samenzang gewaarborgd moest blijven. Hun muziek wordt niet alleen in Duitsland maar ook in Limburg bij een breed publiek gewaardeerd wordt, blijkt uit een steeds groter aantal optredens. Binnenkort ook te zien en horen in Fonterhof, Oosterbeemd en Valkenheim dankzij Kunst- en Cultuurraad Valkenburg. Locatie Datum Tijd Fonterhof 15 januari 15.00 uur Valkenheim 22 januari 13.30 uur Oosterbeemd 22 januari 15.00 uur 26

Optredens Ryan van den Akker Locatie Datum Tijd Geerlingshospice 20 januari 14.30 uur Hospice Martinus 13 januari 14.30 uur Geerlingshospice 10 maart 14.30 uur Voetbalwedstrijd Fortuna – PSV Meerdere bewoners van o.a. St. Anna, Langedael en Elfershof gaan met begeleiding genieten van de mooie wedstrijd Fortuna – PSV te Sittard op 15 januari 2023. Een verwenzorgcadeau, aangeboden door Wijnen, een samenwerkingspartner van Sevagram (Verwenzorg)

28 Een steunstichting van zorgorganisatie Sevagram

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwODg3