De vitamine V in de zorg

Verwenzorg
is goed voor
iedereen

 

 

Daar word ik blij van

Je wordt verwend om wie je bent

 

  

Je snapt 't of je snapt 't niet

SEVAGRAM VERWENZORG

button Steun ons2Verwenzorg is praktisch begonnen met een kistje lekkere verse kersen voor cliënten in de langdurige zorg. Sindsdien staat de kers symbool voor de verwenzorg. Het is de Vitamine V in de zorg!

Verwenzorg: het maakt het leven mooier voor de cliënt én de verzorgende. Het is bedoeld om mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg regelmatig te verrassen met extra aandacht.

Verzorgenden (vrijwilligers en professionals) bieden verwenzorg, omdat ze iets goeds willen doen voor een groep cliënten van een afdeling of locatie. Ze willen graag extra aandacht geven en mensen blij maken. En dan met verschillende soorten (kunst- en cultuur)activiteiten. Vaak activiteiten, die uit reguliere middelen niet bekostigd kunnen worden. Vandaar dat ondernemende zorgorganisaties, die verwenzorg omarmen, op zoek gaan naar maatschappelijk betrokken bedrijven die hen willen helpen. Met geld of in natura. Een uitgevoerde verwenzorgactiviteit wordt achteraf door alle betrokkenen beschreven als verrijkend.

Deze ervaringen worden gedeeld door bedrijven en maatschappelijke ondernemingen, die verwenzorg mogelijk maken. Maar voor hen gelden nog andere argumenten om verwenzorg als iets positiefs te ervaren. Zij zien hun medewerking aan deze zorg als een vorm van maatschappelijk ondernemen en ervaren dat het goed is voor hun imago.

ACTUEEL

 • Lees meer

  Verwenzorg is ook de Haarlemmer olie tussen allerlei bestaande activiteiten (bijvoorbeeld georganiseerd en gefinancierd door het overheidsprogramma Waardigheid en Trots) en activiteiten die voortkomen uit extra investeringen vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

  ‘Sevagram Verwenzorg is ook écht de kers op de taart!’ is bij Sevagram een vaak voorkomende gevleugelde uitdrukking. Het wordt tegen elkaar gezegd als zichtbaar wordt dat dat cliënten genieten van de extraatjes die Sevagram Verwenzorg hen van tijd tot tijd bezorgt. Hun blijdschap en met name het echt en zichtbaar genieten van het moment werkt aanstekelijk en dat heeft een positief effect op iedereen. Niet in de laatste plaats op de medewerkers en vrijwilligers. Waardoor Sevagram Verwenzorg niet alleen ‘de kers op de taart’ van cliënten is, maar tevens het toefje slagroom op de hele organisatie.

  Sevagram is een van de elf organisaties uit het Rapport ‘Het hart klopt en de bedrijfsvoering ook’ (december 2016). In dit vergelijkend onderzoek is gekeken hoe deze organisaties het voor elkaar krijgen om met waardigheid en trots zorg te leveren. En dit zijn dan organisaties, die breed bekend staan om hun goede kwaliteit van zorg en die hun bedrijfsvoering in orde hebben.

  Om de beste zorg te verlenen heeft Sevagram de mensgerichte zorgvisie van Planetree omarmd. Deze zorgvisie staat voor een onderscheidende manier van denken, kijken, luisteren en doen waarbij mensgerichte zorg daadwerkelijk voorop staat in alle aspecten. Planetree gaat uit van drie pijlers: Betere zorg, Helende omgeving en een Gezonde organisatie. Planetree creëerde een internationaal label om zorgverleners te erkennen die cliëntgerichte zorg omarmen en dit op uitgebreide schaal implementeren. Alle locaties van Sevagram zijn Planetree gecertificeerd en een belangrijk onderdeel van de werkwijze van de zorgcentra is de implementatie van verwenzorg in de dagelijkse praktijk. In dit kader zijn er structurele verwenzorgactiviteiten en via verwenzorgprijsuitreikingen wordt het gedachtegoed van verwenzorg gestimuleerd en gedeeld. Op deze wijze maakt Sevagram haar visie en missie waar: ‘Zorg met bezieling’.

  Om ook de additionele financiering van Sevagram Verwenzorg te borgen heeft Sevagram een goede doelen stichting opgericht: Stichting Sevagram Verwenzorg. Daarin komen gelden terecht die uitsluitend worden gebruikt om onze cliënten extra te verwennen.

  We schreven het hierboven al: Sevagram Verwenzorg is de kers op de taart! Hoe deze ‘kers’ er in de praktijk uitziet en hoe wij bij Sevagram invulling geven aan Verwenzorg kunt u lezen op deze website.