Bestuur

Elke 3 maanden komt het bevlogen bestuur van Sevagram Verwenzorg bijeen om de ingediende aanvragen voor Verwenzorg te bespreken. Het bestuur kijkt welke aanvragen zij zelf financieel kunnen honoreren en welke aanvragen via samenwerking met regionale en landelijke fondsen gerealiseerd kunnen worden.

Het bestuur van Stichting Sevagram Verwenzorg bestaat uit vijf leden. Dit zijn:
- Hans Achten, voorzitter
- Will Bastiaens, penningmeester
- Paula Snijders, secretaris
- Linda van der Leest, lid
- Mehlika Schopen, lid