Jaaroverzicht Sevagram Verwenzorg 2020

1 Jaaroverzicht Sevagram Verwenzorg 2020

2 Inleiding Onvergetelijke momenten voor altijd een mooie herinnering Sevagram Verwenzorg maakt het leven van cliënten net een beetje mooier. Dankzij Sevagram Verwenzorg worden cliënten die langdurig afhankelijk zijn van de zorgverlening door Sevagram regelmatig aangenaam verrast. Ze krijgen extra aandacht, kunnen enthousiast meedoen aan bijzondere kunst- of cultuuractiviteiten of genieten van een mooi optreden van performers, zangtalenten of muzikanten. Sevagram Verwenzorg maakt het graag allemaal mogelijk. Medewerkers en vrijwilligers van Sevagram bieden Verwenzorg, omdat ze graag iets extra’s willen betekenen voor een groep cliënten van een van de locaties. Deze kunst- en cultuuractiviteiten kunnen alleen bekostigd worden buiten de reguliere zorgbudgetten om. Daarom zoekt Sevagram Verwenzorg continu naar samenwerkingspartners om Verwenzorg mogelijk te maken. Dankzij de samenwerking met landelijke en regionale fondsen, maatschappelijk betrokken relaties van Sevagram (Verwenzorg) en particulieren zijn door de jaren heen al vele hartverwarmende kunst- en cultuuractiviteiten in de Sevagram locaties en voor de cliënten van Sevagram Thuiszorg georganiseerd kunnen worden. Blije gezichten laten zien wat Sevagram Verwenzorg voor (thuiszorg)cliënten, hun naasten, vrijwilligers en professionals betekent. Sevagram Verwenzorg heeft namelijk een positief effect op iedereen: onvergetelijke momenten die voor alle betrokkenen ‘de kers op de taart’ zijn. Ook in het verslagjaar 2020 zijn weer mooie kunst- en cultuuractiviteiten gerealiseerd kunnen worden. Ondanks de coronapandemie zijn er toch veel (extra) optredens en activiteiten gerealiseerd kunnen worden.

3 FONDSENWERVING Om extra gelden te verwerven werkt Sevagram Verwenzorg nauw samen met regionale en landelijke fondsen alsmede met maatschappelijke betrokken relaties. Onderstaand een overzicht van al datgene dat dankzij fondswerving en financiële steun van de vele Vrienden van Sevagram Verwenzorg is gerealiseerd. Spellenkisten voor Tobias De Stichting Vriendenkring VKH heeft er voor gezorgd dat Tobias tijdens de lockdowns van het verslagjaar hun vertier konden vinden in de diverse spellen. Op deze manier werden de bewoners uit de dagelijkse sleur gehaald. Een fietslabyrint met 5000 fietsroutes voor Panhuys Dankzij het Vaillantfonds heeft Panhuys een zeer mooi fietslabyrint mogen ontvangen. Een zeer mooie donatie. De clienten beschikken over 5000 fietsroutes: in Nederland, Europa en Amerika. Op deze manier wordt het dagelijks bewegen de bewoners wel erg makkelijk gemaakt. Nr. Eins Meer dan twee uur muziek met bekende artiesten, opgenomen in Fonterhof, zorgden er voor dat via L1 veel mensen, in en buiten de zorgcentra, volop konden genieten van optredens van diverse Limburgse artiesten. Via Uitzending gemist kon men zo vaak als men wilde deze optredens terugkijken. Duofiets voor Panhuys Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe verpleeghuis Panhuys in Hulsberg heeft een groot aantal relaties van Sevagram een financiële bijdrage gegeven voor de aanschaf van een duofiets. Zorgeloos met Ryan van de Akker Dankzij stichting Brentano’s fonds heeft ex musical ster Ryan van den Akker mogen optreden in Dr. Ackenshuis, De Hazelhof, Panhuys, Campagne, Scharwyerveld , Licht en Liefde. Een ware happening voor de cliënten! XXL Puzzels voor alle locaties Wat een verrassing: XXL puzzels werden gedoneerd door een anonieme relatie van Sevagram. Alle locaties zijn verrast met mooie puzzels. Een welkome afleiding in de tijd van isolatie en quarantaine. voor al onze 19 locaties! Verwenzorg ten top! Sjeng Kraft Kompenei De Sjeng Kraft Kompenei heeft er geheel belangeloos voor gezorgd dat in 12 locaties van Sevagram in het verslagjaar diverse optredens zijn georganiseerd door Limburgse Carnavalsartiesten. De Sjeng Kraft Kompenei is als goede-doelen-stichting opgericht in 2000 en wil graag met tal van optredens de herinnering aan wijlen componist, tekstschrijver, arrangeur en accordeonist Sjeng Kraft, levend houden. Waarbij zij zich tevens inzetten voor het behoud van het Limburgse Carnavalslied. Martin Hurkens Ambassadeur Martin Hurkens heeft in 2020 meer dan 10 buitenoptredens, als hart onder de riem acties, geheel belangeloos voor zijn rekening genomen.

4 Daarnaast heeft hij op 3 locaties optredens mogen geven dankzij onze samenwerking met een drietal fondsen: Oranjefonds, Sluyterman van Loo en Rcoak in het kader van Impuls vakantieactiviteiten Samen Ouder. Hartelijk dank daarvoor! Flexotel 7 weken lang hadden de cliënten geen bezoek vanwege de coronamaatregelen. Na 7 weken kreeg de familie eindelijk weer de gelegenheid om met hun (schoon) moeder of (schoon)vader te praten. Dankzij de tijdelijke flexotels in Valkenburg en Heerlen. Dit dankzij de steun van het RCOAK uit Amsterdam, Reinigingsdiensten Rd4 (voor de aankleding van dit flexhotel) en de gemeenten Valkenburg en Heerlen. De gemeenten hebben een deel van de huur van deze flexotels voor hun rekening genomen. Muzikale Ontmoetingen Dankzij bijdragen van het fonds Sluyterman van Loo, Rabobank Zuid-Limburg Oost, Prins Bernhard Cultuurfonds, FSI Fonds heeft Sevagram Verwenzorg het project Muzikale Ontmoetingen in 2020 kunnen ombuigen naar (interactieve) Muzikale Ontmoetingen online. en aangepaste doorstart oftewel een nieuw vervolg gekregen. Twee locaties fungeren in het verslagjaar als een pilotlocatie, te weten Scharwyerveld te Maastricht en Fonterhof in Berg en Terblijt. Vanwege de grote druk op de medewerkers hebben de locaties Tobias, Plataan, Valkenheim en Panhuys dit project voor hun locatie tijdelijk ‘on hold gezet. De insteek van Ontmoetingen Online is dat bewoners interactief kunnen genieten van muziek, dans en cultuur. Zeer betrokken sessieleiders hebben 1 tot 2 keer per week contact met bewoners en zorgen ervoor dat bewoners elke week weer uitkijken naar deze interactieve workshops. Social Sofa in Ter Eyck Dankzij bijdragen van de gemeente Heerlen en Wiertz Foundation zijn cliënten, vrijwilligers, buurtbewoners en kinderen in 2019 samen aan de slag gegaan met het maken van een ontwerp en het mozaïeken van het kunstwerk Social Sofa t.b.v. Ter Eyck. De Social Sofa is een kunstproject dat bestemd is voor en door bewoner, leerlingen en inwoners van de wijk Heerlen Noord te Heerlen. Vanwege corona is het project in 2020 helaas tijdelijk ‘on hold’ gezet en is het geduldig wachten geweest op het moment dat betrokkenen weer veilig aan dit mooie project kunnen werken. Begin 2021 staat de onthulling van dit mooie kunstproject op de kunst- en cultuuragenda van Sevagram Verwenzorg. Social Bootcamps De Sevagram Bootcamps door Olga Commandeur en Maria Meekes hebben kunnen plaatsvinden, geheel coronaproof en dankzij financiële steun van Vakantie-impuls, een mooi samenwerkingsinitiatief van drie landelijke fondsen. Tot groot plezier van cliënten die trots waren dat zij met een bekende Nederlander (BN-er) mochten sporten. De bootcamps hebben plaatsgevonden in Ter Eyck, Oosterbeemd en Langedael met dank aan het Oranje Fonds, Fonds Sluyterman van Loo en RCOAK. Vakantie Impuls is speciaal in het leven geroepen om bewoners tijdens de vakantieperiode mei tot en met september vertier te bieden. Omdat met name in deze maanden familie vaker afwezig is vanwege hun eigen vakanties. Dit verslagjaar is sowieso minder bezoek aanwezig geweest vanwege het continu aanwezige besmettingsgevaar door covid. FSI Kerstconcert End 2020 hebben 100 cliënten van Sevagram genoten van het besloten kerstconcert in het Parkstad Limburg Theater door het DSM mannenkoor in samenwerking met aanstormend jong talent uit de regio Parkstad. Dit concert werd mede mogelijk gemaakt door Stichting FSI en Sevagram Verwenzorg.

5 Xuanxuan on tour met steun van OMC De jongste ambassadeur van Sevagram Verwenzorg, XuanXuan heeft in het verslagjaar in alle Sevagram locaties regelmatig geheel belangeloos opgetreden (fondsenwerving in natura). Als tegenprestatie heeft OMC Geurtherapie en Sevagram Verwenzorg het lesgeld van de pianolessen voor hun rekening genomen. Oad op Nuij Heerlen en Sevagram Verwenzorg De carnavalsvereniging OAD OP NUIJ heeft de locaties Tobias en St. Anna op 11 november verrast met digitale optredens van o.a. Beppie Kraft. Een autobusje was hiervoor voorzien van een groot ledscherm. De cliënten konden buiten volop genieten van deze digitale optredens.

6 MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN RELATIES VAN SEVAGRAM (VERWENZORG) Onderstaande relaties hebben in het verslagjaar een donatie gedaan aan Sevagram Verwenzorg: • Andi Smart solutions • Nedlin health care • Kreuze Telecom • Croonen Architecten • Canon Nederland • Botterweck BV • De Bijenkorf Maastricht • OMC Aromatherapie Geursystemen

7 ACTIES DERDEN Knuffels tegen Eenzaamheid Knuffels tegen Eenzaamheid: een initiatief van voormalig kinderburgemeester/wethouder Victoria Bruggeman. Op 19 december heeft Victoria samen met wethouder Adriane Keulen, haar ouders, zusje en broertje knuffels uitgedeeld aan de cliënten van Oranjehof, Tobias en Molenpark zijn verblijd met knuffels. Een en ander geschiedde uiteraard corona-proof.

8 ACTIVITEITEN TEN BEHOEVE VAN SEVAGRAM VERWENZORG Kunstkaartenverkoop voor Sevagram Verwenzorg Mooie kunstkaarten met afbeeldingen van kunstwerken, gemaakt door cliënten van Sevagram, zijn in alle locaties verkocht. De opbrengst hiervan is voor Sevagram Verwenzorg. Wijnkistjes Cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers zijn op diverse locaties samen actief bezig geweest. Onder begeleiding van de projectleider Kunst en Cultuur zijn prachtige kunstzinnige wijnkistjes beschilderd. Stuk voor stuk prachtige en unieke exemplaren.

9 DOELBESTEDING DOOR SEVAGRAM VERWENZORG Op stap met de dorpsdichter Samen met “de dorpsdichter” Peter Crombach, heeft Muziek Jong voor Oud een activiteit ontwikkeld, waardoor de mensen virtueel naar buiten gaan. Een activiteit waarbij beelden van de vertrouwde omgeving worden getoond, in combinatie met gedichten en teksten van de dorpsdichter, die de beleving van buiten en de eigen omgeving vergroten. Een ensemble van Muziek Jong voor Oud verzorgt muziek erbij, die de herinnering zullen stimuleren (herkenbare muziek) en daarnaast nieuwe prikkels verzorgen (nieuwe muziek). De activiteit vormt als het ware een terugblik op het leven met een extra dimensie door de combinatie van muziek, beeld en tekst, die de cliënten eerst hadden in hun geliefde dorp of stad. De activiteit is uitermate geschikt voor ouderen met dementie en hun familieleden. Het geeft hen de mogelijkheid om samen de wandeling te maken en zo een betekenisvolle ontmoeting te beleven met elkaar. In 2020 heeft de dorpsdichter dankzij Sevagram Verwenzorg mogen optreden in de clusters Heerlen, Heuvelland en Maastricht. Locatie Oosterbeemd genoot volop van de kweekbakken Dankzij Sevagram Verwenzorg hebben de heren van Oosterbeemd volop kunnen genieten van ‘hun’ kweekbakken voor prachtige bloeiende bloemen. Het mooie is dat ook mensen in een rolstoel er goed bij kunnen. De heren genieten volop. Optreden van Luchtdirigent Richard van Roessel in actie op Locatie Langedael We hebben Luchtdirigent Richard van Roessel in actie gezien in Langedael Vaals. Door zijn enthousiasme raakten cliënten al snel gemotiveerd om ook zelf te dirigeren. DepARTment Store bij Schunck Glaspaleis Cliënten van locatie Tobias hebben genoten van de tentoonstelling: depARTment STORE bij SCHUNCK het Glaspaleis te Heerlen. Tijdens deze interactieve Onvergetelijk rondleiding bekeken de cliënten een aantal kunstwerken, waarover ze samen in gesprek gingen. Daarnaast werden de zintuigen geprikkeld door te ruiken en voelen van verschillende materialen en tekende een ieder met veel lol zijn eigen portret ( met de ogen dicht). Locatie Hazelhof genoot thuis van een heerlijk drie-gangen-diner De cliënten van De Hazelhof hebben heerlijk genoten van een drie-gangen-diner, lekker thuis. In plaats van een tochtje naar het Drielandenpunt kwamen de gerechten uit drie landen naar Gulpen inclusief een magisch tovenaar. Cliënten en medewerkers brengen hun grote dank uit aan Sevagram Verwenzorg. Bushalte Molenpark Mede dankzij Sevagram Verwenzorg hebben de cliënten in locatie Molenpark van Sevagram eindelijk een bushalte gekregen. Dagelijks liepen cliënten op en neer in de gang wachtend op de bus. Nu kunnen ze ook zittend op de bus wachten. Dit prachtige initiatief van Tamara Kirsch kreeg volop steun van Sevagram Verwenzorg. Mooi om te delen. Optreden Francine Recca 15 oktober, is het de internationale Dag van de Witte Stok. In 1964 werd een blinde jongen in Amerika, ondanks zijn blindengeleider stok aangereden en kwam om. Zijn opa en oma startten ‘white cane day’. Wereldwijd wordt deze dag die in het teken staat van blinde en slechtziende mensen gevierd. En juist op deze dag trad zangeres Francine Recca op in zorgcentrum Licht en Liefde, speciaal voor blinde en slechtziende cliënten, in Maastricht. Een dag met een symbolisch randje...

10 Bart van Loon Zanger Bart van Loon maakt met zijn live optredens van elke gelegenheid een feestje. Hij heeft een allround repertoire, dat perfect aansluit op álle wensen van onze cliënten. In totaal heeft Bart van Loon 12 optredens gerealiseerd. Luchtdirigent Richard van Roessel Onder leiding van Maestro luchtdirigent Richard van Roessel konden cliënten ervaren hoe het is om voor een groot orkest te staan. Wij hebben onze cliënten kunnen verblijden met 6 optredens in diverse locaties. Erato Muzikaal Contact Erato Muzikaal Contact heeft in het verslagjaar 60 kleinschalige en laagdrempelige prachtige muziekmiddagen in onze locaties laten verzorgen. Beleven in muziek Sandy Blomen heeft door een bijdrage van Sevagram Verwenzorg cliënten kunnen verblijden met haar optreden. Tijdens deze kleinschalige muziekactiviteit vertaalt Sandy Blomen, contactclown, door middel van aanrakingen een klankeigenschap op het lichaam van de cliënt. Belevingstheater PUUR Belevingstheater PUUR maakt bijzondere belevingsgerichte theatervoorstellingen, gebaseerd op het prikkelen en aanspreken van zintuigen. Het theater bestaat uit twee spelers, Sandy Blomen en Karin Jonkers-Delbressine. Door een bijdrage van Sevagram Verwenzorg hebben Sandy Blomen en Karin Jonkers-Delbressine cliënten kunnen verblijden met deze theatervoorstelling. Zorgeloos met Ryan Voormalig musicalster Ryan van den Akker heeft door een bijdrage van diverse (landelijke) fondsen cliënten met concertjes op maat en groepsconcerten kunnen verblijden met haar fantastische optredens. Met dank aan fonds Sluyterman van Loo en RCOAK en Rotary Gulpen-Wittem. Vocallis Tijdens het internationaal muziekfestival Vocallis (van 25 oktober tot en met 10 november) verzorgden jong getalenteerde zangers en musici van het Conservatorium Maastricht concerten in acht locaties van Sevagram. Muziek Jong voor Oud Studenten van het conservatorium uit de Euregio verzorgen laagdrempelige kamermuziekconcerten die geschikt zijn voor de klassieke muziekliefhebber, maar ook voor cliënten die wellicht nog nooit van klassieke muziek hebben gehoord. Per locatie werden drie kamermuziekconcerten verzorgd. Projecten Schunck In 2020 heeft de samenwerking met Schunck geresulteerd in enkele mooie muzikale projecten: in Tobias heeft een optreden van de Strijkersklas plaatsgevonden, in Piushof en De Hollehof een harpworkshop en de locaties Piushof, De Hollehof en Oranjehof hebben mogen genieten van een cursus muziek. ----------------------------

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwODg3