DansWEB - Campagne - 31 maart 2023


De Nederlandse Dansdagen uit Amsterdam presenteerde dansWEB in Zorgcentrum Campagne op 31 maart in Maastricht; in samenwerking met Sevagram Verwenzorg, CultuurmakersMaastricht, Pra Muziektheater vond de prachtige interactieve dans- en muziekvoorstelling TERTS plaats

Deze voorstelling voor ouderen in zorg- en verpleegcentra sluit naadloos aan bij de missie van dansWEB. Met dit project wordt een impuls gegeven aan het actief deelnemen aan cultuur door ouderen en het vergroten van hun welzijn.

De deelnemers aan dansWEB over de voorstelling TERTS: ‘Een unicum. Zoiets hebben we nog niet eerder meegemaakt. Echt fantastisch. Graag morgen terugkomen. Het meebewegen was heerlijk. De blokkades in onze harten werden opgeheven en alles werd weer vloeibaar."

Over dansWEB

Het doel van dansWEB is om iedereen toegang tot dans te geven. Vooral groepen voor wie toegang tot dans niet zelfsprekend is en waarvoor de kracht van dans een positief effect kan hebben.

Over de voorstelling - TERTS, trio in muziek en dans

Terts van PRA Muziektheater is een ontmoeting tussen twee dansers en een musicus, een samenspel tussen ouderen en artiesten. In de voorstelling raken muziek, dans en publiek innig met elkaar verstrengeld.

De dansers en muzikant verrassen elkaar in een spannende trialoog, ze zijn alert, spontaan en onbevangen. De ouderen worden er op allerlei manieren bij betrokken, meer of minder actief. Ze kunnen staan, zitten, meedansen, muziek maken met kleine instrumenten, zingen of trommelen. Grenzen verdwijnen, in gezamenlijkheid ontstaat muziek, ontspringt er beweging, alles wordt vloeibaar.

In de voorstelling wordt intens luisteren, naar muziek en naar elkaar gestimuleerd. De deelnemers worden alerter, horen meer dan anders, zien meer. Het streven: Improviseren vanuit wat je hart je ingeeft, niet vanuit een vooropgezet plan. Het uiterlijke en het innerlijke aan elkaar verbinden en gaandeweg uitvinden waar rust en evenwicht ontstaat.

Twee dansers/choreografen van PRA Muziektheater, Andrea Beugger en Renato Bertolino, ontwikkelen samen met violist en allround musicus Noa Eyl deze voorstelling-concert-workshop-ineen. Artistiek leider Monique Masselink is betrokken bij het artistieke proces. Chapeau allemaal. Het was geweldig!