Doelstelling

Sevagram Verwenzorg verhoogt de kwaliteit van leven van de cliënten van Sevagram door er voor te zorgen dat ze regelmatig kunnen genieten van kunst, muziek  en cultuur. Dat gebeurt zonder winstoogmerk. Fondsen, donateurs en onze maatschappelijk betrokken relaties maken met hun bijdragen – in geld of natura – Sevagram Verwenzorg mogelijk.

Gezien ons doel om cliënten buiten de reguliere zorg om extra te verwennen, is Sevagram Verwenzorg sinds 1 januari 2014 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Organisaties en particulieren hebben daardoor een fiscaal voordeel wanneer zij onze stichting financieel ondersteunen. Daartoe bestaan verschillende mogelijkheden.

Willeke Alberti

Image